Search
Search
Close this search box.

ZDRAVSTVENO-STATISTIČKI LJETOPIS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2001.


STANOVNIŠTVO

DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA PO SPOLU I DOBI
STANOVNICI, POVRŠINA I GUSTOĆA NASELJENOSTI
TURISTI I NOĆENJA, siječanj – prosinac 2001.


VITALNI DOGAĐAJI

ROĐENI I UMRLI – 2001. godina
ROĐENI I UMRLI – Županija u razdoblju 1982. – 2001.
VITALNI INDEX – Primorsko – goranska županija 1982. – 2001.
ROĐENI – spol
POMOR DOJENČADI – dob, pokazatelji, mjesto smrti
POMOR DOJENČADI – prema uzroku smrti
PRIKAZ NATALITETA, MORTALITETA I VITALNOG INDEXA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
SPECIFIČAN POMOR PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Vodeći uzroci smrti (MKB)
Vodeći uzroci smrti (MKB) – muškarci
Vodeći uzroci smrti (MKB) – žene
Specifičan pomor stanovništva Grada Cres
Specifičan pomor stanovništva Grada Mali Lošinj
Specifičan pomor stanovništva Grada Crikvenica
Specifičan pomor stanovništva Grada Novi Vinodolski
Specifičan pomor stanovništva Općine Vinodolska
Specifičan pomor stanovništva Grada Čabar
Specifičan pomor stanovništva Općine Brod Moravice
Specifičan pomor stanovništva Grada Delnice
Specifičan pomor stanovništva Općine Fužine
Specifičan pomor stanovništva Općine Lokve
Specifičan pomor stanovništva Općine Mrkopalj
Specifičan pomor stanovništva Općine Ravna Gora
Specifičan pomor stanovništva Općine Skrad
Specifičan pomor stanovništva Općine Baška
Specifičan pomor stanovništva Općine Dobrinj
Specifičan pomor stanovništva Grada Krk
Specifičan pomor stanovništva Općine Malinska
Specifičan pomor stanovništva Općine Omišalj
Specifičan pomor stanovništva Općine Punat
Specifičan pomor stanovništva Općine Vrbnik
Specifičan pomor stanovništva Općine Lovran
Specifičan pomor stanovništva Općine Matulji
Specifičan pomor stanovništva Općine Mošćenička Draga
Specifičan pomor stanovništva Grada Opatija
Specifičan pomor stanovništva Grada Rab
Specifičan pomor stanovništva Grada Bakar
Specifičan pomor stanovništva Općine Čavle
Specifičan pomor stanovništva Općine Jelenje
Specifičan pomor stanovništva Grada Kastav
Specifičan pomor stanovništva Općine Klana
Specifičan pomor stanovništva Općine Kostrena
Specifičan pomor stanovništva Grada Kraljevica
Specifičan pomor stanovništva Grada Rijeka
Specifičan pomor stanovništva Općine Viškovo
Specifičan pomor stanovništva Grada Vrbovsko
Županija – vodeći uzroci smrti (MKB) po spolu (na 100 000 stanovnika)
SKLOPLJENI BRAKOVI
RAZVEDENI BRAKOVI


POBOL STANOVNIŠTVA

POBOL STANOVNIŠTVA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Pobol stanovništva Grada Cres
Pobol stanovništva Grada Mali Lošinj
Pobol stanovništva Grada Crikvenice
Pobol stanovništva Grada Novi Vinodolski
Pobol stanovništva Općine Vinodolska
Pobol stanovništva Grada Čabar
Pobol stanovništva Općine Brod Moravice
Pobol stanovništva Grada Delnice
Pobol stanovništva Općine Fužine
Pobol stanovništva Općine Lokve
Pobol stanovništva Općine Mrkopalj
Pobol stanovništva Općine Ravna Gora
Pobol stanovništva Općine Skrad
Pobol stanovništva Općine Baška
Pobol stanovništva Općine Dobrinj
Pobol stanovništva Grada Krk
Pobol stanovništva Općine Malinska
Pobol stanovništva Općine Omišalj
Pobol stanovništva Općine Punat
Pobol stanovništva Općine Vrbnik
Pobol stanovništva Općine Lovran
Pobol stanovništva Općine Matulji
Pobol stanovništva Općine Mošćenička Draga
Pobol stanovništva Grada Opatija
Pobol stanovništva Grada Rab
Pobol stanovništva Grada Bakar
Pobol stanovništva Općine Čavle
Pobol stanovništva Općine Jelenje
Pobol stanovništva Grada Kastav
Pobol stanovništva Općine Klana
Pobol stanovništva Općine Kostrena
Pobol stanovništva Grada Kraljevica
Pobol stanovništva Grada Rijeka
Pobol stanovništva Općine Viškovo
Pobol stanovništva Grada Vrbovsko


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

MREŽA – popis zdravstvenih ustanova i privatne zdravstvene djelatnosti
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI – KARTOGRAM
DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ( državnih ) – Županija
DJELATNICI PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DJELATNICI KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU
DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME (državnih i privatnih ordinacija) – Primorsko-goranska županija 1998-2001.
ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU
LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA – 2001. godina
LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA – 1998.-2000.


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
PREDŠKOLSKA DJECA PREMA GODINI ROĐENJA
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU – posjeti
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU – pregledi
REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA
CIJEPLJENJE – tuberkuloza
PRVO CIJEPLJENJE – difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, hemofilus influence tip B; morbili, rubeola i parotitis
DOCJEPLJIVANJE – difterija,tetanus,pertusis i poliomijelitis
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ŠKOLE I FAKULTETI
UČENICI I STUDENTI
SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI
NAMJENSKI PREGLEDI, ZDRAVSTVENA KULTURA I OBILASCI ŠKOLA
KOMISIJSKI PREGLED ZA PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA, OBILASCI ŠKOLA
REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA
ZDRAVSTVENI ODGOJ – učesnici prema metodi rada
ZDRAVSTVENI ODGOJ – prema učesnicima
SAVJETOVALIŠTE – prema korisnicima
SAVJETOVALIŠTE – prema temi savjetovanja
PONOVNO CIJEPLJENJE – tuberkuloza
CIJEPLJENJE – difterija, tetanus i poliomijelitis
DOCJEPLJIVANJE – morbili-parotitis-rubeola; hepatitis – B; difterija i tetanus 


KURATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI – opća medicina
ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI – medicina rada
ODRASLO STANOVNIŠTVO – dob i zaposlenost
SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA – pregledi
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ŽENE PO DOBI – popis 31. 03. 2001.
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – ukupno
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – u dobi do 15 godina
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – u dobi 16-19 godina
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – u dobi do 20-29 godina
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – u dobi do 30-39 godina
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – u dobi do 40-49 godina
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – u dobi do 50 i više godina
UTVRĐENE BOLESTI I STANJA (skupine po MKB)


STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – ukupno
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – predškolska djeca (0-6 godina)
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – školska djeca i omladina (7-19 godina)
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – odrasli (20-64 godina)
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – starija dob (65 godina i više)
UTVRĐENE BOLESTI I STANJA – ukupno
UTVRĐENE BOLESTI I STANJA – predškolska djeca (0-6 godina)
UTVRĐENE BOLESTI I STANJA – školska djeca i omladina (7-19 godina)
UTVRĐENE BOLESTI I STANJA – odrasli (20-64 godina)
UTVRĐENE BOLESTI I STANJA – starija dob (65 godina i više)


STACIONARI U DOMOVIMA ZDRAVLJA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
KRETANJE BOLESNIKA – ukupno
KRETANJE BOLESNIKA – gravitacija
ZAUZETOST KREVETA


KLINIČKO BIOKEMIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI


HITNA MEDICINSKA POMOĆ

ORGANIZACIJSKE JEDINICE, VOZILA, DJELATNICI
INTERVENCIJE I SANITETSKI PRIJEVOZ PO DOBNIM SKUPINAMA
HITNA MEDICINSKA POMOĆ – POBOL


PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA
ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST ŽIVEŽNIH NAMIRNICA
MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNJI I PROMETU HRANE
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE
PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE
MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – postupci
EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA – postupci
SPECIFIČAN POBOL – prijave zaraznih bolesti
SPECIFIČAN POBOL – kretanje zaraznih bolesti u razdoblju 1991. – 2000.


POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ORDINACIJE PO SPECIJALNOSTIMA
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – pregledi po dobi ukupno
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – pregledi po specijalnostima (ukupno)
POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – POBOL


STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA
ZDRAVSTVENI DJELATNICI I BROJ KREVETA
ZAUZETOST KREVETA I PROSJEČNA DULJINA LIJEČENJA
KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji – bolesnici
KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji – bolnoopskrbni dani
VODEĆI UZROCI POBOLA – Thalassotherapia Crikvenica
VODEĆI UZROCI POBOLA – Psihijatrijska bolnica Lopača
VODEĆI UZROCI POBOLA – Klinika za ortopediju Lovran
VODEĆI UZROCI POBOLA – Thalassotherapia Opatija
VODEĆI UZROCI POBOLA – Psihijatrijska bolnica Rab
VODEĆI UZROCI POBOLA – KBC Rijeka – lokalitet Rijeka
VODEĆI UZROCI POBOLA – KBC Rijeka – lokalitet Sušak
VODEĆI UZROCI POBOLA – KBC Rijeka – lokalitet Kantrida


GRAFIČKI PRIKAZI

Dobna piramida stanovništva Primorsko-goranske županije po popisu 1991. god.
Dobna piramida stanovništva Primorsko-goranske županije po popisu 2001. god.
Dobna struktura stanovništva Primorsko-goranske županije – popis 31. 03. 2001.
Žene po dobi Primorsko-goranske županije – popis 31. 03. 2001.
Kretanje stopa nataliteta i mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1982-2001.
Kretanje dojenačkog mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1993-2001.
Vodeći uzroci registriranog pobola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranske županije 1997-2001.
Vodeći uzroci pomora u Primorsko-goranskoj županiji 1997-2001.
USPOREDBA ODABRANIH INDIKATORA SZO «ZDRAVLJE ZA SVE DO 2000. GODINE»
Standardizirana stopa umrlih na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa dojenačke smrtnosti na 1 000 živorođenih
Standardizirana stopa smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
Standardizirana stopa smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dušnika, dušnica i pluća na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dojke žena na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina grla maternice na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
Standardizirana stopa smrtnosti zbog nezgode pri prijevozu na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa smrtnosti zbog samoubojstva na 100 000 stanovnika

NAKLADNIK
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

ZA NAKLADNIKA
Ravnatelj doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing.

UREDNIŠTVO
prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.
Ljiljana Beg Zrakić, univ.mag.sanit.publ.
Tea Vidmar Dugina, mag.oec.

Skip to content