Search
Search
Close this search box.

Odjel za javno zdravstvo

ODSJECI

KONTAKTI

Voditeljica Odjela:

Prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med., spec. javnog zdravstva

Mob. 091 132 0429

e-mail: helena.glibotic-kresina@zzjzpgz.hr


Zamjenica voditeljice Odjela:

Prim. Svjetlana Gašparović Babić, dr.med., spec. javnog zdravstva

Mob. 091 255 0792

e-mail: svjetlana.gasparovic-babic@zzjzpgz.hr


ODSJEK ZA JAVNOZDRAVSTVENE PROGRAME

Voditeljica: Prim. Svjetlana Gašparović Babić, dr.med., spec. javnog zdravstva

Mob. 091 255 0792

e-mail: svjetlana.gasparovic-babic@zzjzpgz.hr


ODSJEK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU

Voditeljica: Ljiljana Beg-Zrakić, dipl. oec.,univ.mag.sanit.publ.

Mob. 091 203 0 811

e-mail: ljiljana.beg-zrakic@zzjzpgz.hr


ODSJEK ZA ZDRAVSTVENU IZOBRAZBU

Voditeljica: Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med., univ.mag.med., spec. javnozdravstvene medicine

Mob. 091 203 0867

e-mail: iva.sorta-bilajac@zzjzpgz.hr

Kronične nezarazne bolesti vodeći su uzroci pobola i pomora u današnje vrijeme. Njihov je nastanak moguće spriječiti na način da se različitim preventvnim aktivnostima djeluje na uzročnike njihovog nastanka, a to su najčešće loše životne navike. Odjel za javno zdravstvo svojim djelovanjem i brojnim preventivnim aktivnostima utječe na svijest stanovnika s ciljem razvoja zdravih životnih navika, poboljšaja postojećih i na taj način uvelike utječe na sprječavanje nastanka kroničnih bolesti i unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života.

Cilj rada Odjela za javno zdravstvo je provođenje mjera preventivne zdravstvene zaštite i zdravstvene edukacije stanovništva te unaprjeđenje zdravlja stanovništva.

Ključne funkcije Odjela za javno zdravstvo, u ispunjenju toga cilja, su:

  • procjena zdravlja i zdravstvenih potreba stanovništva na temelju sustavnog provođenja redovitih statističkih istraživanja i rezultata dodatnih praćenja i analiza, uključujući informacije o ponašanju vezanom uz zdravlje, kako bi se identificirali faktori rizika, njihova učestalost i međuzavisnost, kao i analiza odrednica zdravlja, koja uključuje okolišne, socijalne i ekonomske faktore.
  • razvoj javnozdravstvene politike izgradnjom platforme za djelovanje, uspostavljanjem komunikacija sa zdravstvenim i uz zdravlje vezanim organizacijama, medijima i javnošću, redovitim priređivanjem i distribuiranjem izvještaja o zdravstvenom stanju, određivanjem prioriteta među zdravstvenim potrebama, kao i učešćem u izradi Plana za zdravlje zajednice.
  • osiguranje provođenja učinkovitih programa kao odgovora na odabrane prioritetne zdravstvene potrebe, evaluacija programa i osiguranje kvalitete u skladu s postavljenim mjerljivim ciljevima te provođenje edukacije i informiranja javnosti o stanju zdravlja i pozitivnom zdravstvenom ponašanju kontinuiranim radom na unaprjeđenju zdravlja, putem usvajanja zdravih životnih navika.
  • Organizacija i provedba Tečaja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni. Tečaj se organizira temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/18) te odluke Ministra zdravstva o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba od 18. veljače 2019. godine.
  • Organizacija i provedba Osposobljavanja za održivu uporabu pesticida. Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN br. 46/2022.), svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati zadovoljavajuće znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida iz područja izobrazbe sukladno propisima kojima se uređuje izobrazba za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, uzimajući u obzir njihove različite uloge, poslove, obveze i odgovornosti.

U Odjelu za javno zdravstvo provode se mnogobrojni javnozdravstveni programi koji su od interesa za zdravlje zajednice, npr.: Nacionalni preventivni programi ranog otkrivanje raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice, Nacionalni program za preventivu i zaštitu oralnog zdravlja i Živjeti zdravo; zatim županijski programi Prevencija kardiovaskularnih bolesti kod stanovnika PGŽ, Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ i Socijalno medicinska istraživanja, te programi namijenjeni jedinicama lokalne samouprave kao što su gerontološke radionice – Zlatno doba života, Skrining osteoporoze kod žena u PGŽ, Pregledi i edukacija za rano otkrivanje melanoma; Prevencija, rano otkrivanje i liječenje povećane tjelesne težine, radionice Nordijskog hodanja, Edukacija laika za pružanje prve pomoći.

U sklopu Odjela, osim nabrojenog, izdaje se Narodni zdravstveni list, izrađuju promidžbeni i edukativni materijali, organiziraju prezentacije, radionice, okrugli stolovi, simpoziji, javnozdravstvene akcije.

BROŠURE:

Spolno zdravlje žene
Oživljavanje
Za zdrav i lijep osmjeh
Živjeti zdravo
Prevencija ozljeđivanja male djece
Zlatno doba života
Da slatko ne postane gorko
Hranom do zdravlja
Kretanjem do zdravlja
Oči ogledalo zdravlja
Odvodnja bez problema
Spriječite padove
Zaštita zubi u trećoj životnoj dobi
Zdrav osmjeh
Osteoporoza
Recepti zdrave prehrane
Koračajmo zajedno
Od vrtića do škole
Postupnik
Koža i promjene na koži

Skip to content