Pobol stanovništva Općine Klana

  

broj stanovnika :

 1 931

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

868

450

100,00

68

120

438

242

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

37

19

4,26

1

15

14

7

II.

 NOVOTVORINE

31

16

3,57

-

1

15

15

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

36

19

4,15

2

10

20

4

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

52

27

5,99

1

1

33

17

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

25

13

2,88

-

1

10

14

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

24

12

2,76

-

1

15

8

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

50

26

5,76

4

11

20

15

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

66

34

7,60

15

27

15

9

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

200

104

23,04

-

-

104

96

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

129

67

14,86

37

38

40

14

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

66

34

7,60

-

6

37

23

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

24

12

2,76

4

6

14

-

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

40

21

4,61

-

1

31

8

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

46

24

5,30

-

-

38

8

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

24

12

2,76

-

-

24

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

2

1

0,23

2

-

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

5

3

0,58

-

-

1

4

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

11

6

1,27

2

2

7

-

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04