SAVJETOVALIŠTE – prema temi savjetovanja 

 
SPOSTAVE ZZJZ - SJEDIŠTA SVEUKUPNO PROBLEMI UČENJA RIZIČNA  PONAŠANJA MENTALNO ZDRAVLJE REPRODUKTIV. ZDRAVLJE KRONIČNE BOLESTI
Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola

UKUPNO

6 745

3 608

2 434

905

977

549

1 066

521

205

445

2 063

1 188

CRES

265

63

85

11

45

20

48

15

3

-

84

17

CRIKVENICA

995

1 014

293

319

129

147

141

113

108

139

324

296

DELNICE

191

15

7

-

6

2

33

1

7

-

138

12

KRK

288

9

186

1

25

3

7

-

-

1

70

4

OPATIJA

781

286

258

11

98

21

332

195

-

-

93

59

RAB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RIJEKA

4 225

2 221

1 605

563

674

356

505

197

87

305

1 354

800

IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravtvene zaštite školske djece i mladeži, oobrazac HZJZ/ŠM - 03