RADNA TIJELA

STRUČNO VIJEĆE

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji ustrojbenih jedinica Zavoda. Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine. U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici. Ravnatelj ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća.

STRUČNI KOLEGIJ

Stručni kolegij ustrojava se u svakom odjelu Zavoda i razmatra pitanja iz područja stručnog rada njegove djelatnosti. Stručni kolegij čine svi radnici visoke stručne spreme pojedinog odjela.

Stručno vijeće – članovi

Predsjednica Stručnog vijeća:
izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.

prim. Nataša Dragaš Zubalj, dr. med., univ. spec. sanit. publ.

Larisa Juretić, dipl. iur.

Anita Belančić, dipl. oec.

prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.

nasl. doc. dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing.

mr. Dobrica Rončević, dr. med.

prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med.

Karmen Jureško, dr. med.

Miljenko Marčelja, mag. oec.


ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije. Etičko povjerenstvo ima pet članova, od toga: tri člana iz reda zdravstvenih radnika Zavoda, jedan član iz reda nezdravstvenih radnika Zavoda i jedan član koji nije radnik Zavoda.

Članovi Etičkog povjerenstva

dr.sc. DOLORES PERUČ, dr. med.

mr. DOBRICA RONČEVIĆ, dr.med.

MARIN VIDUKA, spec. publ. admin.

dr.sc. IVA SORTA BILAJAC TURINA, dr.med.

IDA MAHMUTEFENDIĆ, dipl.iur. – vanjski član


POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu. Povjerenstvo za lijekove ima pet članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, stomatologije ili farmacije.

Članovi Povjerenstva za ljekove

mr. DOBRICA RONČEVIĆ, dr. med. – predsjednik Povjerenstva

prim. HELENA GILBOTIĆ KRESINA, dr. med. – član

prim. NATAŠA DRAGAŠ ZUBALJ, univ.spec., dr. med.- član

dr. sc. DOLORES PERUČ, dr. med. – član

KARMEN JUREŠKO, dr. med. – član


POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Povjerenstvo za kvalitetu je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu ima devet (9) članova, s time da je po jedan član radnik svakog od odjela Zavoda.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu

dr. sc. IVANA ŠKARICA BJELOBABA, mag. oec. – predsjednik Povjerenstva

MARIJANA MEZLAR, dipl. ing. kem. tehn. – zamjenik predsjednika – predstavnik Zdravstveno-ekološkog odjela

prim. HELENA GILBOTIĆ KRESINA, dr. med. – član Povjerenstva – predstavnik Odjela socijalne medicine

mr. VEDRANA JURČEVIĆ PODOBNIK, dipL sanit. ing. – član Povjerenstva – predstavnik Epidemiološkog odjela

NEVEN SUČIĆ, mag. med. lab. diagn. – član Povjerenstva – predstavnik Mikrobiološkog odjela

prim. NATAŠA DRAGAŠ ZUBALJ, dr. med., univ. spec. sanit. publ. – član Povjerenstva – predstavnik Odjela školske i sveučilišne medicine

KARMEN JUREŠKO, dr. med. – član Povjerenstva – predstavnik Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

BARBARA KVARTUČ, mag. admin. san. – član Povjerenstva – predstavnik Odjel za ekonomske poslove

LARISA JURETIĆ, dipl. iur. – član Povjerenstva – predstavnik Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove.

Skip to content