Search
Search
Close this search box.

RADNA TIJELA

STRUČNO VIJEĆE

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji ustrojbenih jedinica Zavoda. Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine. U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici. Ravnatelj ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća.

STRUČNI KOLEGIJ

Stručni kolegij ustrojava se u svakom odjelu Zavoda i razmatra pitanja iz područja stručnog rada njegove djelatnosti. Stručni kolegij čine svi radnici visoke stručne spreme pojedinog odjela.

Stručno vijeće – članovi

Predsjednica Stručnog vijeća:

izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.

  • prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.
  • nasl. doc. dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing.
  • Andrea Petaros Šuran, dr. med.
  • dr.sc. Dolores Peruč, dr. med.
  • Karmen Jureško, dr. med.
  • prim. Nataša Dragaš Zubalj, dr. med., univ. spec. sanit. publ.
  • Miljenko Marčelja, mag. oec.
  • Senka Stojanović, dr. med.

ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije. Etičko povjerenstvo ima pet članova, od toga: tri člana iz reda zdravstvenih radnika Zavoda, jedan član iz reda nezdravstvenih radnika Zavoda i jedan član koji nije radnik Zavoda.

Redovite sjednice Etičkog povjerenstva održavaju se drugog utorka u mjesecu – u slučaju pristiglih zamolbi za etički postupak. Predlagatelj  znanstvenog istraživanja dužan je Etičkom povjerenstvu dostaviti cjelovit prijedlog istraživanja najkasnije 5 radnih dana prije održavanja redovite sjednice.

Etičko povjerenstvo daje mišljenje o etičkom postupku u kojem predlaže prihvaćanje, obustavu ili zabranu predloženog istraživanja, odnosno projekta.

Poslovnik o radu etičkog povjerenstva i primjer potrebne dokumentaciju uz zamolbu za prijavu znanstvenog istraživanja možete pronaći na sljedećim poveznicama:


Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Zamolba Etičkom povjerenstvu – primjer

Opis istraživanja – primjer

Obavijest za ispitanike – primjer


Članovi Etičkog povjerenstva

Predsjednica Povjerenstva
dr.sc. DOLORES PERUČ, dr.med. spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom
(zamjenica – Nilia Volarević, dr.med. spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom)

mr. DOBRICA RONČEVIĆ, dr.med., univ.spec.sanit.publ., spec.epidemiologije, spec. iz uže specijalizacije zdravstvene ekologije
(zamjenik – Darko Budimir, univ.mag.med.vet.)

MARIN VIDUKA, spec. publ. admin.
(zamjenica – Hermina Trošelj, dipl.iur., univ.spec.oec.)

Nasl.prof.dr.sc. IVA SORTA BILAJAC TURINA, dr.med., univ.mag.med.,
spec. javnozdravstvene medicine
(zamjenica – Prim. Nataša Dragaš-Zubalj, dr.med, univ.spec.sanit.publ.,
spec. školske medicine)

IDA MAHMUTEFENDIĆ, dipl.iur. , radnica Doma zdravlja PGŽ –  vanjski član
(zamjenica Ingrid Mufić Kapš, mag. iur., radnik HZZO-a)


POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu. Povjerenstvo za lijekove ima pet članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, stomatologije ili farmacije.

Članovi Povjerenstva za ljekove

mr. DOBRICA RONČEVIĆ, dr. med. – predsjednik Povjerenstva

prim. HELENA GILBOTIĆ KRESINA, dr. med. – član

prim. NATAŠA DRAGAŠ ZUBALJ, univ.spec., dr. med.- član

dr. sc. DOLORES PERUČ, dr. med. – član

KARMEN JUREŠKO, dr. med. – član


POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Povjerenstvo za kvalitetu je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu ima devet (9) članova, s time da je po jedan član radnik svakog od odjela Zavoda.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu

dr. sc. IVANA ŠKARICA BJELOBABA, mag. oec. – predsjednica Povjerenstva

MARIJANA MEZLAR, dipl. ing. kem. tehn. – zamjenik predsjednika

prim. HELENA GILBOTIĆ KRESINA, dr. med. – član

mr. VEDRANA JURČEVIĆ PODOBNIK, dipL sanit. ing. – član

IVANA LAKOŠELJAC, mag. med. lab. diagn. – član

dr. sc. TATJANA ČULINA, dr. med. – član

KARMEN JUREŠKO, dr. med. – član

BARBARA KVARTUČ, mag. admin. san. – član

LARISA JURETIĆ, dipl. iur. – član

Skip to content