Pobol stanovništva Općine Mrkopalj

  

broj stanovnika :

 1 407

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

1 563

1 111

100,00

21

121

828

593

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

6

4

0,38

2

4

-

-

II.

 NOVOTVORINE

30

21

1,92

-

-

16

14

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

4

3

0,26

1

2

1

-

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

78

55

4,99

-

5

37

36

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

184

131

11,77

-

18

104

62

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

18

13

1,15

-

1

9

8

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

72

51

4,61

4

11

31

26

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

62

44

3,97

4

7

31

20

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

382

271

24,44

-

2

182

198

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

236

168

15,10

4

34

123

75

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

19

14

1,22

-

-

11

8

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

64

45

4,09

3

6

32

23

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

253

180

16,19

-

7

157

89

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

114

81

7,29

1

20

75

18

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

8

6

0,51

-

-

8

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

-

-

-

-

-

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

3

2

0,19

-

-

-

3

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

30

21

1,92

2

4

11

13

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04