MREŽA - popis zdravstvenih ustanova i privatne zdravstvene djelatnosti

 

jedinice lokalne samouprave

NAZIV (broj jedinica odnosno ordinacija ili lokaliteta)

 CRES

 Jedinice DZ "Dr. Dinko Kozulić" Mali Lošinj, (2)
 Privatna ordinacija opće medicine
 Privatna specijalistička ordinacija
 Privatne stomatološke ordinacije, (3)
 Privatna ljekarna
 Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka

 MALI LOŠINJ

 Dom zdravlja "Dr. Dinko Kozulić" Mali Lošinj, (8)

 Privatne ordinacije opće medicine, (6)

 Privatne specijalističke ordinacije, (3)

 Privatne stomatološke ordinacije, (5)

 Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)

 Medicinsko-biokemijski laboratorij

 Privatna ljekarna

 Dječja bolnica za alergijske bolesti s odjelom za odrasle Veli Lošinj

 Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka

 CRIKVENICA

 Dom zdravlja Crikvenica, (2)

 Privatne ordinacije opće medicine, (7)

 Privatne specijalističke ordinacije, (3)

 Privatne stomatološke ordinacije, (9)

 Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)

 "Moderni medicinski centar", poliklinika za ginekologiju, kardiologiju i internu medicinu

 Poliklinika "Katunar", zdravstvena ustanova za pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

 Poliklinika "TERME" Selce

 "Thalassotherapia" - specijalna bolnica za rehabilitaciju i liječenje bolesti dišnih organa i reumatizma Crikvenica

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Željka Pleše"

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Grbčić"

 Privatne ljekarne, (2)

 Jedinica ljekarne "Škunca"

 Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka(2)

 NOVI VINODOLSKI

 Jedinica DZ Crikvenica

 Privatne ordinacije opće medicine,(3)

 Privatna pedijatrijska ordinacija

 Privatna stomatološka ordinacija

 Privatna jedinica za fizikalnu terapiju

 Privatni zubotehnički laboratorij

 Privatna ljekarna

 VINODOLSKA

 Jedinice DZ Crikvenica, (3)

 Privatna ordinacija opće medicine

 Privatna stomatološka ordinacija

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Gordana Vlastelić"

 ČABAR

 Dom zdravlja Čabar

 Privatne ordinacije opće medicine,(3)

 Privatne stomatološke ordinacije, (2)

 Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)

 Ljekarna "PRIMA-PHARME"

 BROD MORAVICE

 Jedinica DZ "Dr. Josip Kajfeš" Delnice

 Privatna ordinacija opće medicine

 DELNICE

 Dom zdravlja "Dr. Josip Kajfeš" Delnice, (3)

 Privatne ordinacije opće medicine, (4)

 Privatne specijalističke ordinacije, (5)

 Privatne stomatološke ordinacije, (2)

 Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)

 Privatna ljekarna

 Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka,(2)

 FUŽINE

 Jedinica DZ "Dr. Josip Kajfeš" Delnice

 Privatna stomatološka ordinacija

 Privatna ljekarna

 LOKVE

 Privatna ordinacija opće medicine

 MRKOPALJ

 Jedinica DZ "Dr. Josip Kajfeš" Delnice

 Privatna ordinacija opće medicine

 RAVNA GORA

 Privatna ordinacija opće medicine

 Privatna stomatološka ordinacija

 Privatni zubotehnički laboratorij

 Privatna jedinica za kućnu njegu

 Ljekarna "PRIMA-PHARME"

 SKRAD

 Privatna ordinacija opće medicine

 Privatna stomatološka ordinacija

 Privatna ljekarna

 BAŠKA

 Privatne ordinacije opće medicine, (2)

 Privatna specijalistička ordinacija

 Privatna stomatološka ordinacija

 Privatna ljekarna

 DOBRINJ

 Privatne ordinacije opće medicine,(2)

 Privatna stomatološka ordinacija

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Nurka Rus"

 KRK

 Dom zdravlja Krk

 Privatne ordinacije opće medicine, (3)

 Privatne specijalističke ordinacije, (2)

 Privatne stomatološke ordinacije, (3)

 Privatna ljekarna

 Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka,(2)

 MALINSKA

 Jedinica DZ Krk

 Privatne ordinacije opće medicine, (3)

 Privatne stomatološke ordinacije, (2)

 Privatna ljekarna

 OMIŠALJ

 Jedinica DZ Krk

 Privatne ordinacije opće medicine (2)

 Privatne specijalističke ordinacije (2)

 Privatne stomatološke ordinacije (3)

 Zubotehnički laboratorij

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Melem"

 Privatna ljekarna "Kirinčić" Njivice

 Privatna ljekarna

 PUNAT

 Jedinica DZ Krk

 Privatna ordinacija opće medicine

 Privatna specijalistička ordinacija

 Privatne stomatološke ordinacije, (2)

 Privatna ljekarna

 VRBNIK

 Jedinica DZ Krk

 LOVRAN

 Jedinica DZ Opatija

 Privatne ordinacije opće medicine, (4)

 Privatne stomatološke ordinacije, (4)

 Klinika za ortopediju

 Privatna ljekarna

 MATULJI

 Jedinice DZ Opatija, (3)

 Privatne ordinacije opće medicine, (5)

 Privatna pedijatrijska ordinacija

 Privatne stomatološke ordinacije, (6)

 Privatni zubotehnički laboratorij

 Jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 Privatna ljekarna

 Jedinica ljekarne "Rijeka"Jušići

 MOŠĆENIČKA DRAGA

 Jedinica DZ Opatija

 Privatne ordinacije opće medicine, (2)

 Privatna stomatološka ordinacija

 Privatna ljekarna

 OPATIJA

 Dom zdravlja Opatija,(5)

 "Thalassotherapia" - specijalna bolnica za rehabilitaciju i liječenje bolesti srca i reumatizma Opatija

 Privatne ordinacije opće medicine, (5)

 Privatna pedijatrijska ordinacija

 Privatne stomatološke ordinacije, (12)

 Privatne specijalističke ordinacije, (3)

 Jedinica za kućnu njegu

 Privatni zubotehnički laboratoriji, (5)

 Poliklinika za stomatologiju i maksilofacijalnu kirurgiju "QI-DENT"

 Poliklinika "Dr Jelušić"

 Poliklinika za hemodijalizu "Interdijal" Volosko

 Poliklinika za internu medicinu i ginekologiju, "Yvonne Vukušić Dach"

 Privatna ljekarna, (2)

 Jedinica ljekarne "Ghetaldus-O"

 Jedinica ljekarne "Štimac"

 Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka,(2)

 RAB

 Dom zdravlja Rab

 Privatne ordinacije opće medicine, (6)

 Privatna pedijatrijska ordinacija

 Privatne specijalističke ordinacije, (3)

 Privatne stomatološke ordinacije, (6)

 Privatni zubotehnički laboratorij

 Privatna ljekarna

 Privatna ljekarna "Kušen"

 Psihijatrijska bolnica Rab

 Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka

 BAKAR

 Jedinice DZ Rijeka, (4)

 Privatne ordinacije opće medicine, (5)

 Privatne stomatološke ordinacije (2)

 Privatni zubotehnički laboratorij

 Privatne jedinice za kućnu njegu, (2)

 Privatne ljekarne, (2)

 ČAVLE

 Privatne ordinacije opće medicine, (4)

 Privatne stomatološke ordinacije, (3)

 Poliklinika "Tagora"

 Privatni zubotehnički laboratorij

 Jedinica privatne ljekarne "PRIMA-PHARME"

 JELENJE

 Jedinica DZ Rijeka

 Privatna ordinacija opće medicine

 Privatna stomatološka ordinacija

 Privatna ljekarna

 Psihijatrijska bolnica Lopača

 KASTAV

 Jedinica DZ Rijeka

 Privatne stomatološke ordinacije, (4)

 Privatne ljekarne, (2)

 KLANA

 Jedinica DZ Rijeka

 Privatna ordinacija opće medicine

 Privatne stomatološke ordinacije, (2)

 KOSTRENA

 Jedinice DZ Rijeka, (2)

 Privatne ordinacije opće medicine, (2)

 Privatne stomatološke ordinacije, (4)

 Privatni zubotehnički laboratorij

 Ustanova za zdravstvenu njegu "Žeravica"

 Privatna ljekarna

 KRALJEVICA

 Jedinice DZ Rijeka, (2)

 Zavod za liječenje alergijskih bolesti i rehabilitaciju omladine

 Privatna ordinacija opće medicine

 Privatna pedijatrijska ordinacija

 Privatne stomatološke ordinacije, (2)

 Privatna ljekarna

 RIJEKA

 Dom zdravlja Rijeka, (33)

 Zdravstvena stanica"Željezničara"

 Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka

 Privatne ordinacije opće medicine, (78)

 Privatne pedijatrijske ordinacije, (10)

 Privatne specijalističke ordinacije, (63)

 Privatne stomatološke ordinacije, (137)

 Privatni zubotehnički laboratoriji, (52)

 Privatni medicinsko-biokemijski laboratorij

 Privatni citološki laboratoriji, (3)

 Poliklinika "Medico"

 Poliklinika za ginekologiju "Dr. D.Kalinić"

 Poliklinika za oftalmologiju "Sv. Lucija"

 Poliklinika "Dr. Božo Vojniković"

 Poliklinika "Sindik"

 Poliklinika za radiologiju i ginekologiju "1885"

 Poliklinika "Škalamera"

 Poliklinika "PRO VITA"

 Poliklinika "DENTAL"

 Poliklinika "Terme"-podružnica Rijeka

 Poliklinika "AHEL"

 Stomatološka poliklinika "JADRODENT"

 Stomatološka poliklinika "Jukica"

 Stomatološka poliklinika "Dr. Branko Žuža"

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Dijana Ban"

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Magda Ćutić"

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Slavica i Vedran Dekanić"

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Nevenka Skendžić"

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Helena Smokrović"

 Ustanova za njegu "Jasna Pavačić"

 Privatne jedinice za kućnu njegu, (8)

 Privatne jedinice višeg fizioterapeuta, (2)

 Ljekarna "Jadran" Rijeka, (5) i radna jedinica zajedničkih službi

 Jedinice ljekarne "PRIMA-PHARME", (2)

 Privatne ljekarne, (16)

 Ljekarne "Rijeka", (5)

 Ljekarna "Kušen"-jedinica Rijeka

 Ljekarna "Mazzi"(2)

 Ljekarne"Pablo"- jedinica Rijeka

 Klinički bolnički centar Rijeka, (3); 21 radna jedinica

 (10 klinika, 9 zavoda, 1 djelatnost, 1 jedinica za znanstveni rad i radna zajednica zajedničkih službi)

 Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka,(4)

 VIŠKOVO

 Jedinica DZ Rijeka

 Privatne ordinacije opće medicine, (2)

 Privatne stomatološke ordinacije, (4)

 Privatna ljekarna

 Ustanova za zdravstvenu njegu "Gordana Vuković"

 Privatne jedinice za kućnu njegu, (2)

 VRBOVSKO

 Dom zdravlja Vrbovsko

 Privatne ordinacije opće medicine, (5)

 Privatne stomatološke ordinacije, (3)

 Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)

 Privatne jedinice za kućnu njegu, (2)

 Jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

IZVOR:

 Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2001.