Search
Search
Close this search box.

MONITORING

Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije.

Rezultati kontrole kvalitete vode za ljudsku potrošnju na području Primorsko – goranske županije.
Rezultati mjerenja koncentracije peludi na mjernoj postaji Rijeka, peludni kalendar i savjeti za osobe alergične na pelud.
Ocjene kakvoće mora za kupanje na plažama u RH. Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje.

Higijensko-epidemiološki terenski izvidi praćenja pojavnosti neugodnih mirisa u okruženju ŽCGO Marišćina

Skip to content