Search
Search
Close this search box.

Proračunska transparentnost

Sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/2023) informacije o trošenju sredstava i proračunskoj transparentnosti dostupne su klikom na gumb ispod.

Skip to content