Pobol stanovništva Općine Jelenje

  

broj stanovnika :

 4 877

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

9 708

1 991

100,00

2 127

1 983

4 031

1 567

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

697

143

7,18

297

306

85

9

II.

 NOVOTVORINE

122

25

1,26

1

4

82

35

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

123

25

1,27

30

32

50

11

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

185

38

1,91

-

2

133

50

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

319

65

3,29

10

9

232

68

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

164

34

1,69

2

7

102

53

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

604

124

6,22

85

92

285

142

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

253

52

2,61

135

73

38

7

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

1 326

272

13,66

-

2

921

403

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

3 520

722

36,26

1 198

1 003

993

326

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

338

69

3,48

23

33

193

89

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

603

124

6,21

152

144

216

91

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

568

116

5,85

7

45

340

176

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

292

60

3,01

35

37

153

67

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

12

2

0,12

-

-

12

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

22

5

0,23

22

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

10

2

0,10

9

1

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

186

38

1,92

77

77

26

6

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

364

75

3,75

44

116

170

34

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04