Pobol stanovništva Općine Malinska

  

broj stanovnika :

 2 726

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

2 545

934

100,00

333

456

1 311

445

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

12

4

0,47

4

3

5

-

II.

 NOVOTVORINE

15

6

0,59

-

-

10

5

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

85

31

3,34

1

10

59

15

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

51

19

2,00

-

5

30

16

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

103

38

4,05

-

3

71

29

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

78

29

3,06

-

7

64

7

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

275

101

10,81

63

64

99

49

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

187

69

7,35

38

69

56

24

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

192

70

7,54

-

3

94

95

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

704

258

27,66

169

206

268

61

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

161

59

6,33

3

24

119

15

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

183

67

7,19

43

32

96

12

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

195

72

7,66

-

7

136

52

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

173

63

6,80

10

8

111

44

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

38

14

1,49

-

-

38

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

-

-

-

-

-

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

15

6

0,59

-

-

3

12

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

78

29

3,06

2

15

52

9

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04