ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI*

 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
-ustanove
MJESTA - PUNKTOVI ORGANIZACIJSKE JEDINICE LIJEČNICI MEDICINSKE SESTRE OSTALI
Svega Od toga specijalisti Više Srednje

UKUPNO

9

40

131

(317)**

108

(313)**

230

240

(807)

401 (1)

CRIKVENICA - Thalassotherapia

1

4

11

-

10

-

5

16

-

13

LOVRAN - Klinika za ortopediju

1

5

28

-

26

-

22

45

-

13

OPATIJA - Thalassotherapia

2

2

24

-

16

-

6

13

-

30

RAB - Psihijatrijska bolnica

1

4

15

-

9

-

7

60

-

40

JELENJE - Psih.bolnica Lopača

1

4

5

-

3

-

1

19

-

12

RIJEKA - Klinički bolnički centar

3

21

48

(317)**

44

(313)**

189

87

(807)

293 (1)

IZVORI:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31. 12. 2001.

*

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena

**

Uključeni liječnici sa Medicinskog fakulteta Rijeka