MJESTO ODRŽAVANJA I KONTAKT ZA PRIJAVE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

Telefon: 051/ 358-735 i 051/358-704
E-mail: pesticidi@zzjzpgz.hr

Osposobljavanja za održivu uporabu pesticida

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/14.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12.), sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja, obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida. Osposobljavanje se odnosi na sve osobe koje na bilo koji način koriste navedena sredstva tj. pesticide, za privatne potrebe ili profesionalno (OPG-i, ratarstvo, voćarstvo, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, fizičke i pravne osobe koje održavaju javne površine, osobe koje proizvode ili skladište navedene tvari…). Edukacija se vrši za modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski); kategorija OPG i drugi poljoprivrednici; kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge) i kategorija pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine).

CIJENA I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 15 školskih sati, nakon čega se provodi pismena provjera znanja. Prijave treba dostaviti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja te obaviti uplatu od 375,00 kn (PDV uključen u cijenu).

Skip to content