ZAUZETOST KREVETA 

 
ZDRAVSTVENE USTANOVE STACIONARI
Kreveti Zauzetost kreveta
dnevna godišnja
dana 340 = 100 % 365 = 100 %

UKUPNO

25 19,41 283 83,34 77,53

DZ MALI LOŠINJ

25

19,41

283

83,34

77,53

 IZVORI:

Bolesničko - statistički listići i izvješće službe za bolničko-stacionarno liječenje, obrazac br. 3-21-60