Kvaliteta zraka

Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije; posljednje satne vrijednosti u μg/m³. Podaci nisu validirani.

Prikaži podatke


 
 

 
 

 
 

 
 
       01.01.1970
POSTAJA
DATUM
SAT
H2S
NH3
NO2
PM10
SO2
Bakar24.05.2022
20:00
34
Mlaka24.05.2022
20:00
13.1
0.7
Urinj24.05.2022
20:00
2.6
2.8
8.9
28.3
13.7
Marišćina24.05.2022
20:00
< 0.1
1.6
5.2
26.3
Vatrogasci24.05.2022
20:00
32
Vrh Martinšćice24.05.2022
20:00
1.1
Viševac24.05.2022
20:00
31.5
Urinj24.05.2022
21:00
1.8
2.6
16.8
27.7
5.2
Vrh Martinšćice24.05.2022
21:00
1.2
Vatrogasci24.05.2022
21:00
71
Bakar24.05.2022
21:00
27
Mlaka24.05.2022
21:00
12.3
0.7
Marišćina24.05.2022
21:00
< 0.1
1.4
7.2
24
Viševac24.05.2022
21:00
32.6
Mlaka24.05.2022
22:00
46.5
0.9
Vatrogasci24.05.2022
22:00
Bakar24.05.2022
22:00
30
Marišćina24.05.2022
22:00
0.1
1.4
6.9
23.3
Viševac24.05.2022
22:00
32.8
Urinj24.05.2022
22:00
1.2
1.8
43.1
25.5
47.7
Prikazano 1 do 20 od 174 rezultata
1 2 3 9

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BenzenC6H60/sat0/dan
Ugljikov monoksidCO0/sat0/dan
SumporovodikH2S7/sat5/dan
AmonijakNH30/sat100/dan
Dušikov dioksidNO2200/sat0/dan
OzonO30/sat0/dan
Lebdeće čestice < 10umPM100/sat50/dan
Lebdeće čestice < 2.5umPM2.50/sat0/dan
Sumporov dioksidSO2350/sat125/dan

RAZINA INDEXA
(NA OSNOVI KONCENTRACIJA U μg/m³)

ŽCGO Marišćina

olfaktometrijska mjerenja

Skip to content