Kvaliteta zraka

Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije; posljednje satne vrijednosti u μg/m³. Podaci nisu validirani.

Prikaži podatke


 
 

 
 

 
 

 
 
       01.01.1970
POSTAJA
DATUM
SAT
H2S
NH3
NO2
PM10
SO2
Bakar27.11.2022
04:00
5
Vrh Martinšćice27.11.2022
04:00
< 0.1
Marišćina27.11.2022
04:00
0.4
0.7
0.2
3.4
Mlaka27.11.2022
04:00
4.1
3.8
4.4
Viševac27.11.2022
04:00
3.7
4.1
Paveki27.11.2022
04:00
1
5.5
0.6
Krasica27.11.2022
04:00
1
3.5
6.1
Vatrogasci27.11.2022
04:00
1
Urinj27.11.2022
04:00
2.1
1.8
6
0.4
Krasica27.11.2022
05:00
0.9
3.2
5.6
Bakar27.11.2022
05:00
3
Urinj27.11.2022
05:00
< 0.1
2.1
1.8
5.8
0.4
Vatrogasci27.11.2022
05:00
4
Viševac27.11.2022
05:00
3.7
3.4
Marišćina27.11.2022
05:00
0.4
0.6
< 0.1
3.5
Paveki27.11.2022
05:00
0.8
5.1
< 0.1
Vrh Martinšćice27.11.2022
05:00
< 0.1
Mlaka27.11.2022
05:00
3.1
4.1
4.4
Paveki27.11.2022
06:00
0.9
4.7
Urinj27.11.2022
06:00
1.9
1.4
4.8
0.3
Prikazano 1 do 20 od 207 rezultata
1 2 3 11

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BenzenC6H60/sat0/dan
Ugljikov monoksidCO0/sat0/dan
SumporovodikH2S7/sat5/dan
AmonijakNH30/sat100/dan
Dušikov dioksidNO2200/sat0/dan
OzonO30/sat0/dan
Lebdeće čestice < 10umPM100/sat50/dan
Lebdeće čestice < 2.5umPM2.50/sat0/dan
Sumporov dioksidSO2350/sat125/dan

RAZINA INDEXA
(NA OSNOVI KONCENTRACIJA U μg/m³)

ŽCGO Marišćina

olfaktometrijska mjerenja

Skip to content