Kvaliteta zraka

Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije; posljednje satne vrijednosti u μg/m³. Podaci nisu validirani.

Prikaži podatke


 
 

 
 

 
 

 
 
       01.01.1970
POSTAJA
DATUM
SAT
H2S
NH3
NO2
PM10
SO2
Bakar-Luka01.10.2023
12:00
21
Viševac-Sovjak01.10.2023
12:00
< 0.1
0.3
5.5
2.2
Marišćina01.10.2023
12:00
0.6
4.9
0.7
20.1
Mlaka01.10.2023
12:00
2.2
19.5
2.9
Urinj01.10.2023
12:00
0.2
2.4
2.8
19.9
18.1
Omišalj-LNG01.10.2023
12:00
10.7
36.1
1.7
Krasica01.10.2023
12:00
0.9
5.3
19.6
49.4
Martinšćica01.10.2023
12:00
23.1
Vrh Martinšćice01.10.2023
12:00
0.9
Paveki01.10.2023
12:00
2
2.2
17.7
5.5
Sovjak01.10.2023
12:00
1
2.5
14.8
4.8
Mlaka01.10.2023
13:00
1.3
19.5
3.4
Krasica01.10.2023
13:00
1.4
9
19.5
153.3
Bakar-Luka01.10.2023
13:00
22
Paveki01.10.2023
13:00
1.9
0.9
17.5
5.7
Martinšćica01.10.2023
13:00
21.2
Sovjak01.10.2023
13:00
0.9
3.6
15.4
6.1
Urinj01.10.2023
13:00
0.1
2.4
1.6
19.7
16.5
Omišalj-LNG01.10.2023
13:00
9.7
29.7
2
Marišćina01.10.2023
13:00
0.5
4.8
1
20.2
Prikazano 1 do 20 od 249 rezultata
1 2 3 13

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BenzenC6H60/sat0/dan
Ugljikov monoksidCO0/sat0/dan
SumporovodikH2S7/sat5/dan
AmonijakNH30/sat100/dan
Dušikov dioksidNO2200/sat0/dan
OzonO30/sat0/dan
Lebdeće čestice < 10umPM100/sat50/dan
Lebdeće čestice < 2.5umPM2.50/sat0/dan
Sumporov dioksidSO2350/sat125/dan

RAZINA INDEXA
(NA OSNOVI KONCENTRACIJA U μg/m³)

CGO Marišćina

olfaktometrijska mjerenja

Skip to content