Kvaliteta zraka

Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije; posljednje satne vrijednosti u μg/m³. Podaci nisu validirani.

Prikaži podatke


 
 

 
 

 
 

 
 
       01.01.1970
POSTAJA
DATUM
SAT
H2S
NH3
NO2
PM10
SO2
Bakar14.08.2022
01:00
9
Vrh Martinšćice14.08.2022
01:00
0.5
Marišćina14.08.2022
01:00
2.6
1.6
1.6
6.8
Mlaka14.08.2022
01:00
4.6
3.4
Viševac14.08.2022
01:00
4.7
9
Paveki14.08.2022
01:00
2.1
0.7
6.4
3.5
Krasica14.08.2022
01:00
< 0.1
3.6
7
4.8
Vatrogasci14.08.2022
01:00
7
Urinj14.08.2022
01:00
3.1
3.9
5.9
4.2
Krasica14.08.2022
02:00
< 0.1
4.2
8.1
4.8
Bakar14.08.2022
02:00
6
Urinj14.08.2022
02:00
3.1
2.6
6.1
4.1
Vatrogasci14.08.2022
02:00
11
Viševac14.08.2022
02:00
4.8
4
Marišćina14.08.2022
02:00
2.7
1.6
1.2
8
Paveki14.08.2022
02:00
2
0.3
7
3.8
Vrh Martinšćice14.08.2022
02:00
0.6
Mlaka14.08.2022
02:00
3.6
3.4
Paveki14.08.2022
03:00
2.1
2
6.7
4.5
Urinj14.08.2022
03:00
2.8
5.5
6
4.7
Prikazano 1 do 20 od 209 rezultata
1 2 3 11

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BenzenC6H60/sat0/dan
Ugljikov monoksidCO0/sat0/dan
SumporovodikH2S7/sat5/dan
AmonijakNH30/sat100/dan
Dušikov dioksidNO2200/sat0/dan
OzonO30/sat0/dan
Lebdeće čestice < 10umPM100/sat50/dan
Lebdeće čestice < 2.5umPM2.50/sat0/dan
Sumporov dioksidSO2350/sat125/dan

RAZINA INDEXA
(NA OSNOVI KONCENTRACIJA U μg/m³)

ŽCGO Marišćina

olfaktometrijska mjerenja

Skip to content