Kvaliteta zraka

Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije; posljednje satne vrijednosti u μg/m³. Podaci nisu validirani.

Prikaži podatke


 
 

 
 

 
 

 
 
       01.01.1970
POSTAJA
DATUM
SAT
H2S
NH3
NO2
PM10
SO2
Bakar20.03.2023
20:00
24
Marišćina20.03.2023
20:00
1.8
17.4
20.3
Mlaka20.03.2023
20:00
60.9
24.9
3.3
Vrh Martinšćice20.03.2023
20:00
1.3
Paveki20.03.2023
20:00
1.4
33
23.8
2.5
Urinj20.03.2023
20:00
0.4
23.7
19.3
3.6
Krasica20.03.2023
20:00
0.4
4.3
16.9
4.1
Vatrogasci20.03.2023
20:00
15
Krasica20.03.2023
21:00
0.5
14.9
38.2
4
Vrh Martinšćice20.03.2023
21:00
1.1
Vatrogasci20.03.2023
21:00
6
Bakar20.03.2023
21:00
24
Paveki20.03.2023
21:00
1.7
21.3
15.9
3.1
Mlaka20.03.2023
21:00
38.8
12.4
3
Urinj20.03.2023
21:00
< 0.1
28.3
26.6
3.1
Marišćina20.03.2023
21:00
2
< 0.1
14.7
18.1
Mlaka20.03.2023
22:00
65.3
37.7
3.9
Vatrogasci20.03.2023
22:00
42
Bakar20.03.2023
22:00
30
Krasica20.03.2023
22:00
0.5
9.8
39.8
3.5
Prikazano 1 do 20 od 175 rezultata
1 2 3 9

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BenzenC6H60/sat0/dan
Ugljikov monoksidCO0/sat0/dan
SumporovodikH2S7/sat5/dan
AmonijakNH30/sat100/dan
Dušikov dioksidNO2200/sat0/dan
OzonO30/sat0/dan
Lebdeće čestice < 10umPM100/sat50/dan
Lebdeće čestice < 2.5umPM2.50/sat0/dan
Sumporov dioksidSO2350/sat125/dan

RAZINA INDEXA
(NA OSNOVI KONCENTRACIJA U μg/m³)

ŽCGO Marišćina

olfaktometrijska mjerenja

Skip to content