Search
Search
Close this search box.

Kvaliteta zraka

Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije; posljednje satne vrijednosti u μg/m³. Podaci nisu validirani.

Prikaži podatke


 
 

 
 

 
 

 
 
       01.01.1970
POSTAJA
DATUM
SAT
H2S
NH3
NO2
PM10
SO2
Bakar-Luka21.04.2024
17:00
Krešimirova-JVP21.04.2024
17:00
5
Krešimirova-Zavod21.04.2024
17:00
< 0.1
6
Marišćina21.04.2024
17:00
1
1.4
4.9
Vrh Martinšćice21.04.2024
17:00
1.7
Mlaka21.04.2024
17:00
0.6
3.1
0.3
Urinj21.04.2024
17:00
0.7
0.9
1.7
2.8
5.6
Omišalj-LNG21.04.2024
17:00
5.9
3.6
0.4
Krasica21.04.2024
17:00
3.9
3.2
Sovjak21.04.2024
17:00
1.6
1.2
1.2
7.7
Paveki21.04.2024
17:00
1.8
4.4
Martinšćica21.04.2024
17:00
1.9
Viševac-Sovjak21.04.2024
17:00
1.1
1.1
2.8
5.9
Krasica21.04.2024
18:00
2.3
Bakar-Luka21.04.2024
18:00
Viševac-Sovjak21.04.2024
18:00
0.9
0.9
3.1
3.8
Sovjak21.04.2024
18:00
1.5
1.6
1.4
6
Urinj21.04.2024
18:00
1.2
1
1.8
3.5
7.9
Mlaka21.04.2024
18:00
1.7
6.8
< 0.1
Marišćina21.04.2024
18:00
1
1.5
7.2
Prikazano 1 do 20 od 294 rezultata
1 2 3 15

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BenzenC6H60/sat0/dan
Ugljikov monoksidCO0/sat0/dan
SumporovodikH2S7/sat5/dan
AmonijakNH30/sat100/dan
Dušikov dioksidNO2200/sat0/dan
OzonO30/sat0/dan
Lebdeće čestice < 10umPM100/sat50/dan
Lebdeće čestice < 2.5umPM2.50/sat0/dan
Sumporov dioksidSO2350/sat125/dan

RAZINA INDEXA
(NA OSNOVI KONCENTRACIJA U μg/m³)

CGO Marišćina

olfaktometrijska mjerenja

Skip to content