ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - medicina rada 

 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MJESTA - PUNKTOVI ORDINACIJE VISOKA STRUČNA SPREMA MEDICINSKE SESTRE
Liječnici opće medicine Specijalisti Ostali Više Srednje
svega od toga medicine rada

UKUPNO

17 29 - 29 29 5 13 8

CRES

- - - - - - - -

MALI LOŠINJ

1 1 - 1 1 - - -

CRIKVENICA

1 1 - 1 1 - 1 -

NOVI VINODOLSKI

- - - - - - - -

VINODOLSKA

- - - - - - - -

ČABAR

- - - - - - - -

BROD MORAVICE

- - - - - - - -

DELNICE

1 1 - 1 1 - 1 -

FUŽINE

- - - - - - - -

LOKVE

- - - - - - - -

MRKOPALJ

- - - - - - - -

RAVNA GORA

- - - - - - - -

SKRAD

- - - - - - - -

BAŠKA

- - - - - - - -

DOBRINJ

- - - - - - - -

KRK

1 1 - 1 1 - - 1

MALINSKA

- - - - - - - -

OMIŠALJ

1 1 - 1 1 - - 1

PUNAT

1 1 - 1 1 - - 1

VRBNIK

- - - - - - - -

LOVRAN

- - - - - - - -

MATULJI

- - - - - - - -

MOŠĆENIČKA DRAGA

- - - - - - - -

OPATIJA

1 1 - 1 1 - 1 -

RAB

- - - - - - - -

BAKAR

- - - - - - - -

ČAVLE

- - - - - - - -

JELENJE

- - - - - - - -

KASTAV

- - - - - - - -

KLANA

- - - - - - - -

KOSTRENA

- - - - - - - -

KRALJEVICA

- - - - - - - -

RIJEKA

10 22 - 22 22 5 10 5

VIŠKOVO

- - - - - - - -

VRBOVSKO

- - - - - - - -

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2001.