MJESTO ODRŽAVANJA I KONTAKT ZA PRIJAVE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

Telefon: 051/358-724 i 091/612-9935
E-mail: edukacija@zzjzpgz.hr

Osposobljavanje za zaštitu od požara

Na temelju Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/1994), Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije provodi navedeno osposobljavanje. Odredbe pravilnika odnose na zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i učenike srednjih škola.

CIJENA I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA     

Osposobljavanje se organizira u trajanju od jednog dana, nakon čega se provodi pismena provjera znanja. Prijave treba dostaviti Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja te obaviti uplatu od 90,00 kn (PDV nije uključen u cijenu).            

Skip to content