Search
Search
Close this search box.

MJESTO ODRŽAVANJA I KONTAKT ZA PRIJAVE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

Telefon: 051/554-548
E-mail: ponude@zzjzpgz.hr

Osposobljavanje za zaštitu od požara

Na temelju Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/1994)


CIJENA I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA     

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kao ovlaštena ustanova nudi Osposobljavanje za zaštitu od požara te prema odredbama pravilnika osposobljavanje se odnosi na zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i učenike srednjih škola.

Osposobljavanje se organizira u trajanju od jednog dana, nakon čega se provodi pismena provjera znanja.

Osposobljavanje se provodi teorijski i praktično.


Ponuda se može zatražiti na e-mail: ponude@zzjzpgz.hr ili na broj telefona 051/554-548, nakon obrade Vašeg upita e-mailom Vam šaljemo našu najbolju ponudu.

Skip to content