Search
Search
Close this search box.

REGULATORNI OKVIR

Zakoni:

 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10)
 • Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)
 • Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08)
 • Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08, 57/11)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11)
 • Mreža javne zdravstvene službe (NN 101/12)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04)
 • Zakon o hrani (NN 18/23)
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 83/22)
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe droge (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11)
 • Zakon o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 143/13)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Interni akti

Skip to content