Odjel za kliničku mikrobiologiju

KONTAKTI:

Voditeljica Odjela:

prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email:

brigita.ticac@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-761

Zamjenik voditeljice Odjela:

prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email:

tomislav.rukavina@zzjzpgz.hr
molekularni@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-760


Glavna inženjerka odjela:

Lidija Klausberger, bacc. med. lab. diag.

Email: 

lidija.klausberger@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-760


Koordinatorica akreditacije:

Ivana Lakošeljac, mag. med. lab. diag.

Email:

ivana.lakoseljac@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-764


Kancelarija odjela:

Informacije o izdavanju nalaza i naručivanje za COVID pretrage:

Email:

nalazicorona@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-775

Ugovaranje, administracija računa/predračuni (Fizičke osobe):

Email:

mis.kancelarija@zzjzpgz.hr

Tel.: 051/358-775

Naručivanje za COVID pretrage (Pravne osobe):

Email:

narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr

Tel: 051/331-086

Ugovaranje, administracija računa za COVID (Pravne osobe):

Email:

fin.operativa@zzjzpgz.hr

Tel: 051/331-086


Odsjek za prijem uzoraka, pripremu podloga i sterilizaciju:

Voditelj: Leon Cindrić, Msc. biotech. in med.

Email:

leon.cindric@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-771

Najava i prijem uzoraka – COVID pretrage:

Email:

molekularni@zzjzpgz.hr

Prijem uzoraka, uzorkovanje i izdavanje mikrobioloških nalaza (Šalter 2):

Tel.: 051/358-767

Naručivanje transportnih podloga/kontejnera, spora/biološka kontrola sterilizacije:

Email:

podloge@zzjzpgz.hr

Tel.: 051/358-771

Sterilizacija/praona:

Tel.: 051/358-772


Odsjek za bakteriologiju:

Voditeljica: Nilia Volarević, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email:

nilia.volarevic@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-769

 

Laboratorij za urogenitalne infekcije:

Email:

LaboratorijUrogenitalni@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-769

Voditeljica: Nilia Volarević, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom;

Email: nilia.volarevic@zzjzpgz.hr

 

Laboratorij za crijevne infekcije:

Email:

LaboratorijGastrointestinalni@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-762

Voditeljica: Silvana Udović – Gobić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom;

Email:

silvana.udovic-gobic@zzjzpgz.hr

 

Laboratorij za respiratorne infekcije:

Email:

LaboratorijRespiratorni@zzjzpgz.hr

Tel: 051/554-550

Voditeljica: Maja Farkaš, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom;

E-mail:

maja.farkas@zzjzpgz.hr

Tel: 051/554-550

 

Laboratorij za infekcije kože, mekih tkiva, sistemske infekcije i kontrolu sterilizacije:

Email:

LaboratorijSistemske@zzjzpgz.hr

Tel: 051/554-550

Voditeljica: Mihaela Ajman, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom;

Email:

mihaela.ajman@zzjzpgz.hr


Odsjek za parazitologiju i mikologiju:

Email:

parazitologija@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-778

Voditeljica: Silvana Udović – Gobić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom;

Email:

silvana.udovic-gobic@zzjzpgz.hr


Odsjek za serodijagnostiku:

Email:

serodijagnostika@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-764

Voditeljica: dr. sc. Dolores Peruč, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom;

Email:

dolores.peruc@zzjzpgz.hr


Odsjek za dijagnostiku tuberkuloze:

Email:

tuberkuloza@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-761

Voditeljica: prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom;

Email:

brigita.ticac@zzjzpgz.hr


Odsjek za molekularnu dijagnostiku:

Email:

molekularni@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-760

Voditelj: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom;

Email:

tomislav.rukavina@zzjzpgz.hr

Odjel za kliničku mikrobiologiju je organizacijska jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kojoj se provodi specijalistička laboratorijska djelatnost namijenjena izvanbolničkoj i bolničkoj populaciji. Na Odjelu se uz stručnu djelatnost obavlja znanstvena djelatnost i nastavne aktivnosti za studente Medicinskog fakulteta te Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, kao i za učenike Medicinske škole u Rijeci.

Praćenjem i uvođenjem novih dijagnostičkih trendova u rutinski rad nastojimo ostvariti viziju i zacrtane ciljeve te pridonijeti unapređenju zdravlja populacije i dobrobiti pacijenata kontinuiranim provođenjem suvremene mikrobiološke dijagnostike.

Izvođenjem široke palete bakterioloških, viroloških, parazitoloških, mikoloških, seroloških i molekularnih pretraga Odjel sudjeluje u nizu preventivnih  i  javnozdravstvenih programa:   

  • Sanitarni pregledi pomoraca i putnika iz područja s endemskom pojavom malarije ili kolere
  • Preventivni i dijagnostički pregledi uzoraka trudnica s ciljem zaštite majki i djece
  • Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 
  • Savjetovanje i testiranje na virusne hepatitise (B, C)  i HIV 
  • Preventivni bakteriološki i parazitološki pregledi stolice osoba koje sudjeluju u prometu hrane s ciljem otkrivanja kliconoštva

Vezano uz aktualnu COVID-19 pandemiju i dijagnostiku uzročnika respiratornih infekcija razvijene su i provode se brze metode detekcije antigena respiratornih patogena (SARS-CoV-2, Influenza virus A, Influenza virus B, RSV, Humani metapneumovirus, Parainfluenza virus, Adenovirus, Streptococcus pneumoniae) te RT- PCR molekularna dijagnostika (SARS-CoV-2, Influenza virus, Respiratorni sincicijski virus –RSV). S ciljem pravovremene dijagnostike i prevencije spolno prenosivih infekcija  akreditirane su metode molekularne dijagnostike za uzročnike spolno prenosivih bolesti.

Kvaliteta našeg rada vrednovana je stalnim uspješnim vanjskim kontrolama kvalitete (NEQAS, RIQAS, DTU) koje se kontinuirano provode u svim segmentima laboratorijskih postupaka te implementacijom zahtjeva norme  HR EN ISO 15189 Hrvatske akreditacijske agencije. Bakteriološki laboratoriji uključeni su u praćenje otpornosti bakterija na antibiotike, kroz aktivnosti Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj pri HAZU, a Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze desetljećima je uključen u vanjsko vrednovanje Hrvatskog nacionalnog referentnog laboratorija za tuberkulozu.

Cilj našeg sustava upravljanja i pružanja kvalitetne usluge iz područja mikrobiološke dijagnostike je uspostava sistema kvalitete koji osigurava kontinuirano poboljšanje kvalitete te pouzdane rezultate ispitivanja.


POTVRDA O AKREDITACIJI (PDF)
Skip to content