Odjel mikrobiologije

KONTAKTI

Zaprimanje materijala, uzorkovanje i izdavanje nalaza

Mjesto: Laboratorij za uzorkovanje (šalter 2) – prizemlje

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Krešimirova 52a,51000 Rijeka

Telefon:051/358-767

Radno vrijeme: 07:00 – 19:30 svakog radnog dana


Voditelj Odjela:
dr. sc. Dolores Peruč, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: dolores.peruc@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-764


Glavna inženjerka odjela:
Gabriela Šarar, med.lab.ing.
Email: gabriela.sarar@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-771


Koordinator akreditacije Mikrobiološkog odjela:
Ivana Lakošeljac, mag.med.lab.diag.
Email: ivana.lakoseljac@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-765


Koordinator za aktivnost dijagnostike urogenitalnih infekcija:
Nilia Volarević, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: nilia.volarevic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-769


Koordinator za aktivnost dijagnostike crijevnih infekcija:
Silvana Udović-Gobić, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: silvana.udovic-gobic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-762


Koordinator za aktivnost dijagnostike respiratornih i sustavnih infekcija:
Maja Farkaš, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: maja.farkas@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-761


Koordinator za aktivnosti parazitološke i mikološke dijagnostike:
Mihaela Ajman, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: mihaela.ajman@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-778


Koordinator za aktivnosti serodijagnostike:
dr. sc. Dolores Peruč, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: dolores.peruc@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-764


Koordinator za aktivnosti dijagnostike tuberkuloze:
Prof.dr.sc. Brigita Tićac, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: brigita.ticac@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-761


Koordinator za aktivnosti molekularne dijagnostike:
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: tomislav.rukavina@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-770


Koordinator za aktivnosti prijema uzoraka, pripremu podloga i sterilizaciju:
Mihaela Ajman, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: mihaela.ajman@zzjzpgz.hr


Kancelarija Mikrobiološkog odjela:
Email: mis.kancelarija@zzjzpgz.hr
Tel/Fax: 051/358-775


Za ugovor o pružanju mikrobioloških usluga molimo obratiti se na:
E-mail: mikrobiologija@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-765; 051/358-775

Mikrobiolološki odjel NZJZZ PGŽ zaprima i obrađuje humane uzorke za dijagnostiku infekcija različitih organa i organskih sustava. Kvaliteta rada vrednovana je stalnim uspješnim vanjskim kontrolama kvalitete (NEQAS, RIQAS, WHO), koje se već dugi niz godina kontinuirano provode u svim segmentima laboratorijskih postupaka te implementacijom zahtjeva NORME 15189 HR, čime pripadamo maloj grupi akreditiranih mikrobioloških laboratorija u RH.

Bakteriološki laboratoriji za dijagnostiku respiratornih, sustavnih, urogenitalnih i crijevnih infekcija su uključeni u praćenje otpornosti bakterija na antibiotike, kroz aktivnosti Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj pri HAZU, što je od izuzetnog značenja s obzirom da su višestruko otporne bakterije u porastu u bolničkoj i vanbolničkoj populaciji, kako kod nas tako i na globalnoj razini.

PREVENTIVNA ULOGA

Zaštiti majki i djece danas se u svim razvijenim zemljama posvećuje posebna briga jer o njihovu zdravlju uvelike ovisi zdravstveno stanje populacije pa preventivni i dijagnostički pregledi uzoraka trudnica s područja PGŽ čine značajan udio mikrobiološke dijagnostike. U preventivne preglede svrstava se i bakteriološki i parazitološki pregled stolice osoba koje sudjeluju u prometu hrane (tzv. živežari) s ciljem otkrivanja kliconoštva. Tim redovitim kontrolama spriječava se čitav niz crijevnih zaraznih bolesti, kao salmoneloza i šigeloza, koje imaju veliki epidemijski potencijal.

ULOGA MIKROBIOLOŠKOG ODJELA U JAVNOM ZDRAVSTVU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Najčešće bakterijske infekcije u izvanbolničkoj populaciji su infekcije urinarnog i respiratornog trakta. U radu se koriste klasične kultivacijske bakteriološke metode kao i suvremene automatizirane metode koje daju pouzdane rezultate u vrlo kratkom vremenu.

Sanitarni pregledi pomoraca i putnika iz područja s endemskom pojavom malarije ili kolere ključni su za otkrivanje oboljelih. Na Mikrobiološkom odjelu provodi bakteriološka dijagnostika tuberkuloze za područje naše i susjednih županija pa je naš Laboratorij, sukladno nacionalnom programu za suzbijanje tuberkuloze, dio mreže TBC laboratorija u RH. Pretrage iz krvnog seruma u našem laboratoriju se provode imunoenzimskim testovima (ELISA) visoke osjetljivosti i specifičnosti na automatiziranim uređajima visoke kvalitete, koji se odlikuju brzinom analize, a omogućavaju istovremeno izvođenje više pretraga iz istog uzorka u vrlo kratkom vremenu.

ULOGA MIKROBIOLOŠKOG ODJELA U PANDEMIJI

Molekularna dijagnostika zbog svoje osjetljivosti odnosno detekcije malih količina prisutnih uzročnika zarazne bolesti u kratkom vremenu sve više dobiva na značajnosti osobito u trenutnoj pandemiji koronavirusa. U našem laboratoriju razvili smo metode molekularne dijagnostike za nekoliko uzročnika spolno prenosivih bolesti (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae i Humani papilloma virus (HPV) i uzročnika respiratornih infekcija (SARS-CoV-2, virus influenze i RSV). Od početka pandemije koronavirusa (SARS-CoV-2) na našem odjelu je RT-PCR obrađeno više od 300 000 uzoraka čime je NZZJZ PGŽ potvrdio svoju ulogu jedne od ključnih institucija za kontrolu ove epidemije.


Skip to content