Search
Search
Close this search box.

Odjel za kliničku mikrobiologiju

KONTAKTI:

Voditeljica Odjela:

 • dr.sc. Dolores Peruč, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom
 • Email: dolores.peruc@zzjzpgz.hr
 • Tel: 051/358-764

Zamjenica voditeljice Odjela:

 • Nilia Volarević, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom
 • Email: nilia.volarevic@zzjzpgz.hr
 • Tel: 051/358-769

Glavna inženjerka odjela:


Koordinatorica akreditacije:


KANCELARIJA ODJELA:

Ugovaranje, administracija računa/predračuni (Fizičke osobe):


Naručivanje za COVID pretrage (Pravne osobe):


Ugovaranje, administracija računa za COVID (Pravne osobe):


ODSJEK ZA PRIJEM UZORAKA, PRIPREMU PODLOGA I STERILIZACIJU:

Voditeljica: Gabriela Šarar bacc. med. lab. diagn.

 • Tel: 051/358-771

Najava i prijem uzoraka – COVID pretrage:


Prijem uzoraka, uzorkovanje i izdavanje mikrobioloških nalaza (Šalter 2):

 • Tel.: 051/358-767
 • Tel: 091/88 19 005

Naručivanje transportnih podloga/kontejnera, spora/biološka kontrola sterilizacije:


Sterilizacija/praona:

 • Tel.: 051/358-772

ODSJEK ZA BAKTERIOLOGIJU:

Voditeljica: Nilia Volarević, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom


Laboratorij za urogenitalne infekcije:


Laboratorij za crijevne infekcije:


Laboratorij za respiratorne infekcije:


Laboratorij za infekcije kože, mekih tkiva, sistemske infekcije i kontrolu sterilizacije:


ODSJEK ZA PARAZITOLOGIJU I MIKOLOGIJU:


ODSJEK ZA SERODIJAGNOSTIKU:


ODSJEK ZA DIJAGNOSTIKU TUBERKULOZE:


ODSJEK ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU:

Odjel za kliničku mikrobiologiju je organizacijska jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kojoj se provodi specijalistička laboratorijska djelatnost namijenjena izvanbolničkoj i bolničkoj populaciji. Na Odjelu se uz stručnu djelatnost obavlja znanstvena djelatnost i nastavne aktivnosti za studente Medicinskog fakulteta te Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, kao i za učenike Medicinske škole u Rijeci.

Praćenjem i uvođenjem novih dijagnostičkih trendova u rutinski rad nastojimo ostvariti viziju i zacrtane ciljeve te pridonijeti unapređenju zdravlja populacije i dobrobiti pacijenata kontinuiranim provođenjem suvremene mikrobiološke dijagnostike.

Izvođenjem široke palete bakterioloških, viroloških, parazitoloških, mikoloških, seroloških i molekularnih pretraga Odjel sudjeluje u nizu preventivnih  i  javnozdravstvenih programa:   

 • Sanitarni pregledi pomoraca i putnika iz područja s endemskom pojavom malarije ili kolere
 • Preventivni i dijagnostički pregledi uzoraka trudnica s ciljem zaštite majki i djece
 • Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 
 • Savjetovanje i testiranje na virusne hepatitise (B, C)  i HIV 
 • Preventivni bakteriološki i parazitološki pregledi stolice osoba koje sudjeluju u prometu hrane s ciljem otkrivanja kliconoštva

Vezano uz dijagnostiku uzročnika respiratornih infekcija razvijene su i provode se brze metode detekcije antigena respiratornih patogena (SARS-CoV-2, Influenza virus A, Influenza virus B, RSV, Humani metapneumovirus, Parainfluenza virus, Adenovirus,) te RT- PCR molekularna dijagnostika (SARS-CoV-2, Influenza virus, Respiratorni sincicijski virus –RSV, Metapneumovirus – MPV, Adenovirus A/B/C/D/E/F – AdV, Rhinovirus A/B/C – HRV, Parainfluenza virus 1/2/3/4 – PIV, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila).

S ciljem pravovremene dijagnostike i prevencije spolno prenosivih infekcija  akreditirane su metode molekularne dijagnostike za uzročnike spolno prenosivih bolesti.

Kvaliteta našeg rada vrednovana je stalnim uspješnim vanjskim kontrolama kvalitete (NEQAS, RIQAS, DTU) koje se kontinuirano provode u svim segmentima laboratorijskih postupaka te implementacijom zahtjeva norme  HR EN ISO 15189 Hrvatske akreditacijske agencije. Bakteriološki laboratoriji uključeni su u praćenje otpornosti bakterija na antibiotike, kroz aktivnosti Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj pri HAZU, a Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze desetljećima je uključen u vanjsko vrednovanje Hrvatskog nacionalnog referentnog laboratorija za tuberkulozu.

Cilj našeg sustava upravljanja i pružanja kvalitetne usluge iz područja mikrobiološke dijagnostike je uspostava sustava kvalitete koji osigurava kontinuirano poboljšanje kvalitete te pouzdane rezultate ispitivanja.


POTVRDA O AKREDITACIJI (PDF)
Skip to content