Mikrobiološki odjel

MIKROBIOLOŠKI ODJEL

KONTAKTI:

Voditeljica Odjela:

prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email: brigita.ticac@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-761


Glavni inženjer odjela:

Neven Sučić, mag. med. lab. diag.

Email: neven.sucic@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-760


Koordinator akreditacije Mikrobiološkog odjela:

Ivana Lakošeljac, mag. med. lab. diag.

Email: ivana.lakoseljac@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-764


Kancelarija Mikrobiološkog odjela:

Informacije o izdavanju nalaza i naručivanje za COVID pretrage (Fizičke osobe):

Email: nalazicorona@zzjzpgz.hr;

Tel: 051/358-775

Ugovaranje, administracija računa/predračuni (Fizičke osobe):

Email: mis.kancelarija@zzjzpgz.hr;

Tel.: 051/358-775

Naručivanje za COVID pretrage (Pravne osobe):

Email: narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr;

Tel: 051/331-086

Ugovaranje, administracija računa za COVID (Pravne osobe):

Email: fin.operativa@zzjzpgz.hr;

Tel: 051/331-086


Laboratorij za prijem uzoraka, pripremu podloga i sterilizaciju:

Najava i prijem uzoraka – COVID pretrage:

Email: molekularni@zzjzpgz.hr


Prijem uzoraka, uzorkovanje i izdavanje mikrobioloških nalaza (Šalter 2):

Tel.: 051/358-767


Naručivanje transportnih podloga/kontejnera, spora/biološka kontrola sterilizacije:

Email: podloge@zzjzpgz.hr;

Tel.: 051/358-771


Sterilizacija/praona:

Tel.: 051/358-772


Laboratorij za dijagnostiku urogenitalnih infekcija:

Nilia Volarević, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email: nilia.volarevic@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-769


Laboratorij za dijagnostiku crijevnih infekcija:

Silvana Udović – Gobić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email: silvana.udovic-gobic@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-762


Laboratorij za dijagnostiku respiratornih i sustavnih infekcija:

Maja Farkaš, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email: maja.farkas@zzjzpgz.hr

Tel: 051/554-550


Laboratorij za parazitologiju i mikologiju

Mihaela Ajman, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email: mihaela.ajman@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-778


Laboratorij za serodijagnostiku:

dr. sc. Dolores Peruč, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email: dolores.peruc@zzjzpgz.hr ; serologija@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-764


Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze:

prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email: brigita.ticac@zzjzpgz.hr ; tuberkuloza@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-761


Laboratorij za molekularnu dijagnostiku:

prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Email: tomislav.rukavina@zzjzpgz.hr ; molekularni@zzjzpgz.hr

Tel: 051/358-760

Mikrobiološki odjel je organizacijska jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kojoj se provodi specijalistička laboratorijska djelatnost namijenjena izvanbolničkoj i bolničkoj populaciji. Na Odjelu se uz stručnu djelatnost obavlja znanstvena djelatnost i nastavne aktivnosti za studente Medicinskog fakulteta te Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, kao i za učenike Medicinske škole u Rijeci.


Praćenjem i uvođenjem novih dijagnostičkih trendova u rutinski rad nastojimo ostvariti viziju i zacrtane ciljeve te pridonijeti unapređenju zdravlja populacije i dobrobiti pacijenata kontinuiranim provođenjem suvremene mikrobiološke dijagnostike.

Izvođenjem široke palete bakterioloških, viroloških, parazitoloških, mikoloških, seroloških i molekularnih pretraga Odjel sudjeluje u nizu preventivnih  i  javnozdravstvenih programa:   

  • Sanitarni pregledi pomoraca i putnika iz područja s endemskom pojavom malarije ili kolere
  • Preventivni i dijagnostički pregledi uzoraka trudnica s ciljem zaštite majki i djece
  • Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 
  • Savjetovanje i testiranje na virusne hepatitise (B, C)  i HIV 
  • Preventivni bakteriološki i parazitološki pregledi stolice osoba koje sudjeluju u prometu hrane s ciljem otkrivanja kliconoštva

Vezano uz aktualnu COVID-19 pandemiju i dijagnostiku uzročnika respiratornih infekcija razvijene su i provode se brze metode detekcije antigena respiratornih patogena (SARS-CoV-2, Influenza virus A, Influenza virus B, RSV, Humani metapneumovirus, Parainfluenza virus, Adenovirus, Streptococcus pneumoniae) te RT- PCR molekularna dijagnostika (SARS-CoV-2, Influenza virus, Respiratorni sincicijski virus –RSV).

S ciljem pravovremene dijagnostike i prevencije spolno prenosivih infekcija  akreditirane su metode molekularne dijagnostike za uzročnike spolno prenosivih bolesti.


Kvaliteta našeg rada vrednovana je stalnim uspješnim vanjskim kontrolama kvalitete (NEQAS, RIQAS, DTU) koje se kontinuirano provode u svim segmentima laboratorijskih postupaka te implementacijom zahtjeva norme  HRN EN ISO 15189:2012 Hrvatske akreditacijske agencije. Bakteriološki laboratoriji uključeni su u praćenje otpornosti bakterija na antibiotike, kroz aktivnosti Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj pri HAZU, a Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze desetljećima je uključen u vanjsko vrednovanje Hrvatskog nacionalnog referentnog laboratorija za tuberkulozu.

Cilj našeg sustava upravljanja i pružanja kvalitetne usluge iz područja mikrobiološke dijagnostike je uspostava sistema kvalitete koji osigurava kontinuirano poboljšanje kvalitete te pouzdane rezultate ispitivanja.


POTVRDA O AKREDITACIJI (PDF)
Skip to content