ZDRAVSTVENI ODGOJ – učesnici prema metodi rada 

 
ISPOSTAVE ZZJZ - SJEDIŠTA SVEUKUPNO PREDAVANJE RAD U GRUPI TRIBINA OSTALO
Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola Osnovna škola Srednja škola

UKUPNO

26 669

7 988

12 934

4 225

3 695

1 815

1 762

300

8 278

1 648

CRES

1 617

541

941

293

71

-

210

-

395

248

CRIKVENICA

988

1 122

416

799

182

220

122

103

286

-

DELNICE

2 190

276

1 241

-

-

-

70

-

879

276

KRK

1 330

228

322

66

-

-

-

34

1 008

128

OPATIJA

2 937

733

319

106

1 813

161

780

-

25

11

RAB

297

-

297

-

-

-

-

-

-

-

RIJEKA

17 310

5 088

9 398

2 961

1 629

979

580

163

5 703

985

IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravtvene zaštite školske djece i mladeži, oobrazac HZJZ/ŠM - 03