Standardizirana stopa umrlih - samoubojstva na 100 000 stanovnika

 

 

Samoubojstva i ubojstva, unutar skupine vanjskih uzroka smrti, su sljedeći, treći vodeći uzrok smrti. Samoubojstva su najveći uzrok prijevremene smrti u većini razvijenih zemalja, posebno sjevernoj Europi i Skandinaviji. Pokazuju trend porasta, pogotovo kod mladih muškaraca.
Razina smrtnosti zbog samoubojstva u Hrvatskoj tijekom promatranog razdoblja, gotovo je dvostruko viša od europskog prosjeka, bilježeći tek primjetan trend pada. Kod stanovnika Primorsko-goranske županije razina smrtnosti također je znatno viša od europske razine, iako niža od republičke, ali bez naznake opadajućeg trenda.

   

IZVOR:

Baza umrlih 1995-2001., Odjel socijalne medicine, Zavod za javno zdravstvo

 

HFA, Baza podataka, 2001., WHO