Pobol stanovništva Grada Opatija

  

broj stanovnika :

 12 719

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 10 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

27 288

21 455

100,00

3 704

3 495

13 099

6 990

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

1 315

1 034

4,82

415

334

492

74

II.

 NOVOTVORINE

447

351

1,64

1

40

234

172

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

375

295

1,37

17

47

240

71

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

1 323

1 040

4,85

1

21

770

531

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

837

658

3,07

8

23

515

291

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

355

279

1,30

8

15

195

137

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

1 473

1 158

5,40

113

135

717

508

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

919

723

3,37

202

127

402

188

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

3 026

2 379

11,09

1

16

1 127

1 882

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

8 214

6 458

30,10

2 559

1 998

2 945

712

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

1 286

1 011

4,71

34

70

805

377

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

1 323

1 040

4,85

152

200

717

254

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

2 633

2 070

9,65

15

87

1 651

880

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

1 416

1 113

5,19

82

121

815

398

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

94

74

0,34

-

1

93

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

6

5

0,02

6

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

87

68

0,32

49

14

20

4

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

1 141

897

4,18

5

72

738

326

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

1 018

800

3,73

36

174

623

185

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04