JEDINICE PRIVATNE PRAKSE - popis

 

jedinice lokalne samouprave

NAZIV (broj jedinica odnosno ordinacija ili lokaliteta)

CRES

Ordinacija opće medicine, Lidija Ćović dr.med.
Specijalistička internistička ordinacija, Anamarija Margan-Nikolić spec. internista
Ordinacija višeg zubara, Branko Majurec viši zubar
Stomatološka ordinacija, Ksenija Momčinović-Biva dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Suzana Bravdica dr. stom.
Ljekarna, Nivio Toich mr.ph.

MALI LOŠINJ Ordinacija opće medicine, Anamarija Vodanović dr.med.
Ordinacija opće medicine, Dionizije Mikuličić spec.opće med.
Ordinacija opće medicine, Nikola Tomljanović spec. opće med.
Ordinacija opće medicine, Šime Mužić dr. med.
Ordinacija opće medicine, Tamara Mužić spec. opće med.
Ordinacija opće medicine, Đorđe Banac dr. med. spec. anasteziolog. i reanimacije
Specijalistička ordinacija medicine rada, Olga Delač spec.med.rada
Specijalistička kirurška ordinacija, Vjekoslav Devčić dr. med. spec. opće kirurgije
Specijalistička ginekološka ordinacija, Melita Mrđen dr. med. spec. gin.i opstetr.
Stomatološka ordinacija, Dinka Safić-Vrgoč dr. stom. spec. dječj. i prevent. stom.
Stomatološka ordinacija, Dolores Gagro dr. stom
Stomatološka ordinacija, Milica Antolović dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Vera Lovrić-Buljat dr. stom..
Stomatološka ordinacija, Zvonimir Hocenski dr. stom.
Zubotehnički laboratorij, Dobrinka Maksimović zubni tehničar
Zubotehnički laboratorij, Sanja Lubina zubni tehničar
Medicinsko biokemijski laboratorij, Mladenka Zorović dipl. inž.
Ljekarna, Snježana Muškardin dipl. inž.ph.
CRIKVENICA Ordinacija opće medicine, Ines Car dr. med.
Ordinacija opće medicine, Draženka Blažević dr. med.
Ordinacija opće medicine, Ivan Radošević dr. med. spec. opće med.
Ordinacija opće medicine, Dušanka Katnić-Patrk dr. med.spec. med. Rada
Ordinacija opće medicine, Vinko Lolić dr. med. spec. opće med.
Ordinacija opće medicine s neurologijom i psihijatrijom, Marijan Valačić dr. med. spec. neurolog.
Specijalistička ginekološka ordinacija, Bojan Buljević dr. med. spec. gin. i opstetr.
Specijalistička ordinacija medicine rada, Vesna Gartner-Pilaš dr. med. spec. med. rada
Specijalistička radiološka ordinacija, Zlatko Skopljak dr. med. spec. radiolog
Stomatološka ordinacija, Natalie Pavličević dr stom.
Stomatološka ordinacija, Davorka Kuzmić dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Jasna Kordić dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Vida Todorić dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Zoran Šućurović dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Jasminka Rukavina dr. stom.
Zubotehnički laboratorij, Andreja Polić zubni tehničar
Zubotehnički laboratorij, Nataša Volf-Petrović zubni tehničar
Ljekarna, dipl.inž. farmacije Vlasta Sobol-Šnajdar
Ljekarna, Jandre Fudurić dipl. farmaceut, Dragica Žužić dipl.inž.ph. i Jelena Boras, mr.ph.
       DRAMALJ Stomatološka ordinacija, Šandor Kalmar dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Theo Sambunjak dr. stom.
       SELCE Ordinacija opće medicine, Neda Šarunić-Smokvina dr. med. spec. opće med.
Stomatološka ordinacija, Darko Kordić dr. stom.
NOVI VINODOLSKI Ordinacija opće medicine, Jadranka Devčić-Mešinović dr. med.
Ordinacija opće medicine, Evelina Jarkovački-Cvitković dr. med.
Ordinacija opće medicine, Josip Frković dr. med.
Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Milojka Butorac-Šegulja spec. pedijatar
Stomatološka ordinacija, Jadranka Brozović dr. stom.
Privatna fizikalna terapija i rehabilitacija, Ruža Vrban viši fizioterapeut
Zubotehnički laboratorij, Nedjeljka Klasnetić zubni tehničar
Ljekarna, Vlasta Kabalin mr.ph
VINODOLSKA -
       BRIBIR Ordinacija opće medicine, Olga Antonić-Dukić dr. med.spec. med. rada
Stomatološka ordinacija, Diana Gršković - Kordiš, dr. stom.
ČABAR Ordinacija opće medicine, Krešimir Sandukčić dr. med.
Ordinacija opće medicine, Marijan Pek dr. med.spec. opće med.
       GEROVO Stomatološka ordinacija, Zlatko Kovač dr. stom.
Zubotehnički laboratorij, Mladen Ožbolt zubni tehničar
       PREZID Stomatološka ordinacija, Leon Štimac dr. stom.
Zubotehnički laboratorij, Srećko Novak zubni tehničar
       TRŠĆE Ordinacija opće medicine, Marija Lipovac-Mrđen dr. med.spec. med. rada
BROD MORAVICE Ordinacija opće medicine, Josip Skender dr. med.
DELNICE Ordinacija opće medicine, Anita Komljenović dr. med.
Ordinacija opće medicine, mr. sc. Davor Mihelčić dr. med.
Ordinacija opće medicine, Branka Tonković dr. med.spec. opće med.
Ordinacija opće medicine, Vika Pleše dr. med. spec. opće med.
Specijalistička ginekološka ordinacija, Arsen Šimunović dr. med. spec. ginekol. i opstetricije
Specijalistička internistička ordinacija, Janko Stipaničić dr. med. spec. internist
Specijalistička oftalmološka ordinacija, Đurđica Abramović-Petrović spec. oftalmolog
Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Jasna Jurković spec. fiz.med.i rehabil.
Specijalistička radiološka ordinacija, Vidica Svetličić - Antić dr. med. spec. radiolog
Stomatološka ordinacija, Borivoj Južnić dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Neda Brkić dr. stom.
Zubotehnički laboratorij, Anton Skender zubni tehničar
Zubotehnički laboratorij, Mira Kesić zubni tehničar
Ljekarna, Alenka Tomac dipl. inž. ph., Jasna Jakupak dipl. inž. ph., Jadranka Pojer-Ivančić
FUŽINE

Stomatološka ordinacija, Ivica Richter dr. stom.

Ljekarna, Dubravka Šeremet dipl. inž. ph.

LOKVE Ordinacija opće medicine, Renata Grbac dr. med.
MRKOPALJ Ordinacija opće medicine, Jadranka Kanjer-Pavlak dr. med.
RAVNA GORA

Ordinacija opće medicine, Neda Majnarić dr. med. spec. opće med.

Privatna praksa zdravstvena njege bolesnika, Marinka Šporer med. sestra

Stomatološka ordinacija, Josip Mihelčić dr. stom.

Zubotehnički laboratorij, Marija Mance zubni tehničar

SKRAD

Ordinacija opće medicine, Marija Skender dr. med.

Stomatološka ordinacija, Anton Jurković dr. stom.

Ljekarna, Melita Rački mr. ph.

BAŠKA

Ordinacija opće medicine, Marija Hero dr. med.

Ordinacija opće medicine, Snježana Grgurić dr. med.

Specijalistička ginekološka ordinacija, prim.mr.sc. Ivan Juranić dr. med. spec. gin. i opstetr.

Stomatološka ordinacija, Neva Magašić dr. stom.

Ljekarna, Snježana Karabaić mr. ph.

DOBRINJ Ordinacija opće medicine,Vanda Kopajtić - Bažadona dr. med.
       ŠILO

Ordinacija opće medicine, Biserka Mahulja dr. med.

Stomatološka ordinacija, Meri Cattonaro-Car dr. stom.

KRK

Ordinacija opće medicine, Jelisava Gršković-Volarić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Nenad Mijić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Jasna Kušer dr. med.spec. školske med.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Goran Gržančić dr. med. spec. ginekologije i opstetricije

Specijalistička ordinacija medicine rada, Mladen Tomac dr. med. spec. med. rada

Stomatološka ordinacija, Antun Babić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Dušanka Žakelj dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Karolina Kokić, dr. stom.

Ljekarna , Jelka Janeš dipl. inž. ph.

MALINSKA

Ordinacija opće medicine, Mirko Merlak dr. med.

Ordinacija opće medicine, Davorin Brajdić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Željan Žic dr. med.

Stomatološka ordinacija, mr.sci. Anton Žgombić dr. stom.spec. stom. protet.

Stomatološka ordinacija, Nenad Pavletić dr. stom

Ljekarna, Milica Žužić dipl. inž. ph.

OMIŠALJ

Ordinacija opće medicine, Gordana Borić, dr. med.spec. opće med.

Stomatološka ordinacija, mr. sc. Tonča Sepić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Davor Milišić, dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Tatjana Radivoj, dr. stom.

Specijalistička oftalmološka ordinacija, Vasilije Zatezalo dr. med. spec. oftalmolog

Specijalistička ordinacija medicine rada prim.mr.sc.Danica Barković, dr. med. spec.med. rada

Zubotehnički laboratorij, Jagoda Pavačić zubni tehničar

Ljekarna Antonija Gračan - Mučnjak dipl. inž. ph.

       NJIVICE Ordinacija opće medicine, Miro Bušljeta dr. med.
PUNAT

Ord.opće med.,med.rada i sport.med.s mikrob.i hemat.lab.,Ratko Gašparović dr.med.spec.med.rada

Ordinacija opće medicine, Ljubica Šulina dr. med.

Stomatološka ordinacija, Sandra Kalebić - Janković dr. stom.

Ljekarna Marica Žic mr. ph.

VRBNIK -
LOVRAN

Ordinacija opće medicine, Ivona Obradović spec. opće. med.

Ordinacija opće medicine, Ines Bolješić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Vasjan Valenčić dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Dragana Marković dr. med. spec. opće med.

Stomatološka ordinacija, Dimitrije Ilijević dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Jasna Mahmić-Kačić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Jasna Potočki-Vidaković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zoran Puškarić dr. stom.

Ljekarna, Nada Bačić dipl. inž. ph.

MATULJI

Ordinacija opće medicine, Ksenija Puž dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Sonja Širola-Puž dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Mirjana Grubor dr. med.spec. školske med.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija,Tatjana Grubor dr.med.spec.ped.

Stomatološka ordinacija, Bogomil Šulina dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ivan Cimerman dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Sanja Pršle - Juračić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Branka Rakita-Ivanković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Eddy Žeželić dr. stom.

Privatna fizikalna terapija i rehabilitacija, Tatjana Stakić viši fizioterapeut

Ljekarna, Marija Kovač, mr. ph.

       JUŠIĆI

Ordinacija opće medicine, Biserka Baša dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Mladen Prenc dr. med. spec. opće. med.

Stomatološka ordinacija, Nadežda Kopani dr. stom.

Zubotehnički laboratorij, Sabina Salkić zubni tehničar

MOŠĆENIČKA DRAGA

Ordinacija opće medicine s laboratorijem, Tamara Sinožić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Vesna Batagelj-Matulja dr. med. spec. opće med.

Stomatološka ordinacija, Ingrid Balić dr. stom.

Privatna ljekarna, Biserka Redi mr.ph.

OPATIJA

Ordinacija opće medicine, Tatjana Barbalić - Ružić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Ljiljana Šepić dr. med. spec. školske med.

Ordinacija opće medicine, Branko Popović dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Grbac Vlastimir dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Rene Puharić dr. med. spec. opće med.

Specijalistička dermatovenerološka ordinacija, Jadranka Markušić dr. med. spec. derm.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Prim.dr.sc. Čedomil Ivković dr.med. spec. gin. i opstetric.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Estela Vlašić dr. med. spec. ped.

Specijalistička oftalmološka ordinacija, Nenad Radić dr. med. spec. oft.

Specijalistička ordinacija medicine rada, Jasna Mandrapa dr. med. spec. med. rada

Stomatološka ordinacija, Eduard Stermečki dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ivan Hrala dr. stom spec. stom. prot.

Stomatološka ordinacija, Marijana Kocijan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Momir Krneta dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vera Bilek-Živanović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Sonja Ušalj dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Dragić Rosić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ljubka Kovačev - Pinezić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, mr. sc.Gordana Vidas dr.stom.

Stomatološka ordinacija, Aleksandra Obranović, dr.stom.

Stomatološka ordinacija, Vivian Jurković, dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Dean Vukanović, dr. stom.

Privatna praksa zdravstvene njege Emilija Pećar med. sestra

Zubotehnički laboratorij, Ines Ujčić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Bernard Kuzmić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Katja Dapčić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Livija Škrinjar zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Mirjana Dobrec zubni tehničar

Ljekarna, Mirna Stjepčević dipl. inž. ph.

Ljekarna, Nađa Dumanjić, mr. ph.

RAB

Ordinacija opće medicine, Dubravko Bjeloš dr. med.

Ordinacija opće medicine, Davorka Gusić-Šebešćen dr. med.

Ordinacija opće medicine, Ivan Tijan dr. med.spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Anđelka Debelić - Odorčić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Branko Koprić dr. med.spec. fizikalne med. i reh.

Ordinacija opće medicine, Milica Ivić-Tariba dr. med.

Specijalistička internistička ordinacija, Milica Šajbić-Antešić dr. med. spec. internista

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Marica Tomulić-Kurelić dr. med. spec. neuropsih.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Šime Paparić dr.med.spec.ped.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Boris Bačić dr.med.spec.gin. i opstetricije

Stomatološka ordinacija, Predrag Mlačić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Sanja Bumber-Mlačić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Željka Škrabec dr. stom

Stomatološka ordinacija, Josip Sokolić dr. stom

Stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem, Miljenko Prpić dr. stom

Privatna ordinacija višeg zubara, Sanjin Bastijančić viši zubar

Zubotehnički laboratorij, Rita Debelić zubni tehničar

Ljekarna, Radmila Načeta dipl. inž. ph.

BAKAR

Ordinacija opće medicine, Mirjana Krstić dr. med.

Ljekarna, Dubravka Dušević mr.ph.

       HRELJIN

Ordinacija opće medicine, Pokmajević Hrvoje dr. med. spec. opće medicine

Stomatološka ordinacija, Darko Kučan dr. stom.

Privatna praksa zdr. njege bolesnika, Anica Vinzan med. sestra

       KRASICA

Ordinacija opće medicine, Janja Radić dr. med.

Privatna praksa zdr. njege bolesnika, Josip Brusić med. tehničar

Zubotehnički laboratorij, Čedo Popović zubni tehničar

Ljekarna, Martina Mikuličić mr. ph.

       ŠKRLJEVO

Ordinacija opće medicine, Ina Vukelić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Mirjana Karabaić-Strčić dr. med. spec. opće med.

Stomatološka ordinacija, Sanja Anđukić, dr. stom.

ČAVLE

Ordinacija opće medicine, Majda Lučić dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Vesna Linić dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Dubravka Cvijetović dr.med.spec. školske med.

Ordinacija opće medicine, Vesna Toljanić-Brdar, dr. med.

Stomatološka ordinacija, Vesna Peran dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zdeslav Rogoznica dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vladimir Peršić dr. stom.

Zubotehnički laboratorij, Barbara Volčić - Tić zubni teh.

JELENJE

Ordinacija opće medicine, Nensi Bilanović-Ćoso dr. med.

Stomatološka ordinacija, Tatjana Margan dr. stom.

Ljekarna, Milanka Ivandić mr.ph.

KASTAV

Stomatološka ordinacija, Vatroslav Jelušić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Bruna Gršković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Stipan Brčić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Christian Jurković, dr. stom.

Zdravstvena njega bolesnika u kući, Snježana Kerčević, med. sestra

Ljekarna, Marija Grubišić Peršić mr. ph.

Ljekarna, Vladimira Margetić mr. ph.

KLANA

Ordinacija opće medicine, Biserka Svetić-Rubeša dr. med. spec. opće medicine

Stomatološka ordinacija, Dinka Puklin dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zoran Troskot dr. stom.

KOSTRENA

Ordinacija opće medicine, Alemka Čajkovski dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Milena Bačkov-Kolonić dr. med.

Stomatološka ordinacija, Dunja Paškvan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Jasminka Gajer-Pilepić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Josip Justić dr. stom.

Zubotehnički laboratorij, Vlatka Stošić zubni tehničar

Ljekarna, Tatjana Smeraldo mr. ph.

       ŽUKNICA Stomatološka ordinacija Gordana Šikić dr.stom.
KRALJEVICA

Ordinacija opće medicine, Ružica Stojanović dr. med.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Dinka Belobrajić dr. med. spec. ped.

Stomatološka ordinacija, Ankica Bakarčić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Andrea Cattonaro dr. stom.

Ljekarna, Dubravka Galler mr.ph.

RIJEKA

Ordinacija opće medicine, Asja Slivnjak-Miljanić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Danijel Mahulja dr. med.

Ordinacija opće medicine, Darko Marčelja dr. med.

Ordinacija opće medicine, Lucija Buršić dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Ljiljana Tumara dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Marijan Dintinjana dr. med.

Ordinacija opće medicine, Mirjana Sablić dr. med.spec. med. rada

Ordinacija opće medicine, Nebojša Nikolić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Slavko Klobučar dr. med.

Ordinacija opće medicine, Spomenka Češkić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Šuke Ramadan dr. med.

Ordinacija opće medicine, Vera Vlakančić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Vicko Mišurac, dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Željana Strišković dr. med.

Ordinacija opće medicine, Željko Sesar dr. med.

Ordinacija opće medicine, Sanja Pavić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Slavica Jakovac dr. med.spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Ranka Hoić dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Gordana Žakula dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Petar Matijašević dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Diana Klarić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Lidija Gović - Golčić dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Laura Ambrozić - Pavković dr. med.

Ordinacija opće medicine, Lidija Primorac dr. med.

Ordinacija opće medicine, Anita Beževan dr. med.

Ordinacija opće medicine, Radojka Delpin – Kosjek dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Maja Matijašević dr. med. spec. školske med.
Ordinacija opće medicine, Jadranka Mikašinović - Arbanas dr. med.

Ordinacija opće medicine, Jasna Jeremić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Miloška Vidović dr. med.spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Vesna Stiplošek dr. med.

Ordinacija opće medicine, Zdenka Ruso dr. med.spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Marija Grgurić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Mirjana Kostov - Došen dr. med.

Ordinacija opće medicine, mr.sc. Nella Kuftinec-Jolić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Tomislav Tadin dr. med.spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Biserka Jelovica dr. med. spec. med. rada

Ordinacija opće medicine, Milena Prunk-Sušić dr. med.spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Maja Mavrić dr. med. spec. školske med.

Ordinacija opće medicine, Mirjana Drinković dr. med. spec. školske med.

Ordinacija opće medicine, Smiljana Zeba dr. med.

Ordinacija opće medicine, Nađa Gračanin dr. med.spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Boris Primorac dr. med.

Ordinacija opće medicine, Nada Mrđen dr. med.spec. med. rada

Ordinacija opće medicine, Leonardo Bressan dr. med.

Ordinacija opće medicine, Maura Tibljaš dr. med.

Ordinacija opće medicine, Damir Ševeljević dr. med.

Ordinacija opće medicine, Jasminka Ćorić-Lasić dr. med.spec. med. rada

Ordinacija opće medicine, Neda Čargonja-Mikuličić dr. med. spec. med. rada.

Ordinacija opće medicine, Jadranka Lulić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Tanja Dobija-Lukanović dr. med.

Ordinacija opće medicine, Duško Banić dr. med.

Ordinacija opće medicine, Marijan Gunarić dr. med.spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Neda Ćuk dr. med.

Ordinacija opće medicine, Ankica Jagodić-Zaverski dr. med.

Ordinacija opće medicine, Čedomir Perić dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Milan Jukić, dr. med.

Ordinacija opće medicine, Neven Martinović dr. med.

Ordinacija opće medicine, Anica Katunar-Vidić, dr.med.spec.opće med.

Ordinacija opće medicine, Asja Kaštelan, dr.med.spec.opće med.

Ordinacija opće medicine, Mirjana Jovandić, dr.med.spec.opće med.

Ordinacija opće medicine, Jadranka Babić, dr. med.

Ordinacija opće medicine, Meri Lukić, dr. med. spec. med. rada

Ordinacija opće medicine, Elvia Paliska-Jelušić, dr. med. spec. med. rada

Ordinacija opće medicine, Ivan Šuljić, dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Vesna Kraljić-Sužberić , dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Klara Rašetina , dr. med.

Ordinacija opće medicine, Alojz Tončinić, dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Petra Jurišić dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Marica Smokrović-Frankić, dr.med.spec.opće med.

Ordinacija opće medicine, Ljubica Milošević dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Sonja Deković, dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Tonica Lah, dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Đurđica Ravlić, dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Ljubica Stipetić, dr. med.

Ordinacija opće medicine, Eldo Janko, dr. med.

Ordinacija opće medicine, Boženka Rajković, dr. med.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Jasna Jurković-Petrušić dr. med.spec.ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, prim. dr. sc. Semida Vekarić spec.ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Alma Trkovnik, dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Jadranka Sišul, dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Branko Kukić, dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Gordana Lenac, dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Smiljana Zahirović, dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Mandica Jerbić, dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, mr. sc. Vesna Bartoniček-Valačić dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Volga Rena dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Branka Obersnel, dr. med. spec. ped.

Specijalistička pedijatrijska ordinacija, Jasenka Prospero, dr. med. spec. ped.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Miljenko Oštrić dr. med. spec. gin. i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Rozalija Sokolić-Marušić dr. med. spec. gin. i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, prim.dr.sci. Jakov Masovčić dr.med.spec.gin.i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Milivoj Perović dr. med. spec. gin. i opstetric.

Specijalistička ginekološka ordinacija, prim. mr. sc. dr. Matko Županić dr.med.spec.gin.i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Snježana Stanković dr. med. spec. gin. i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, prim.mr.sc. Josip Bačić dr.med.spec.gin. i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, mr.sc. Gordana Domika dr.med.spec.gin. i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Delija Mihovilović-Vuković dr.med.spec.gin. i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Marina Traven dr.med.spec.gin. i opstetr.
Specijalistička ginekološka ordinacija, Štefanija Zatezalo dr.med.spec.gin. i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Marija Kovačević-Capan dr.med.spec.gin. i opstetr.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Elvira Radman-Škunca, dr.med.spec.gin. i opstetr.

Specijalistička internistička ordinacija, Nikola Ivaniš, dr.med. spec. internista

Specijalistička internistička ordinacija, Vladimir Host dr.med. spec. internista

Specijalistička internistička ordinacija, Jasna Turk dr.med. spec. internista

Specijalistička internistička ordinacija, Paula Lešić dr.med. spec. internista

Specijalistička internistička ordinacija, Radica Koren dr.med. spec. internista

Specijalistička internistička ordinacija, prim. dr. Jadranko Jelić spec. internista

Specijalistička oftalmološka ordinacija, Tatjana Šenk - Kezele dr. med. spec. oftalmolog

Specijalistička oftalmološka ordinacija, Štefica Batinić dr. med. spec.oftalmolog

Specijalistička oftalmološka ordinacija, Vesna Kovačević-Smokvina dr. med. spec.oftalmolog

Specijalistička neurološka ordinacija, Dubravka Šepić-Grahovac dr. med. spec. neuropsih.

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Gordana Šikić dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Gordana Varenina dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, dr sc. Milan Gudelj spec. neuropsihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Branko Petris dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Predrag Jovanović dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Smiljana Stanković-Lukin dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Dalibor Zubac dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Darinka Palle Rotar dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Biserka Rebić-Jardas dr. med. spec. neuropsih.

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Draško Tomljanović dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Ivica Knežević dr. med. spec. psihijatar

Specijalistička psihijatrijska ordinacija, Ramiz Bučuk dr.med.spec.psihijatar

Specijalistička dermatovenerološka ordinacija, prim.dr.sci. Mario Gligora, spec. dermatovenerolog

Specijalistička dermatovenerološka ordinacija, Jasna Rožmanić dr. med. spec. dermatovenerolog

Specijalistička dermatovenerološka ordinacija, Irena Stanić dr. med. spec. dermatovenerolog

Specijalistička dermatovenerološka ordinacija, Prim.mr.sc.Zlatka Kovačević-Čabrijan dr.med.spec.derm.

Specijalistička dermatovenerološka ordinacija, Lidia Nežić-Kosanović dr.med. spec. dermatovenerolog

Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Mile Batinić dr. med. spec.

Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Dunja Barak-Smešny dr. med. spec.

Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Dubravka Dominis-Mihelčić dr. med. spec.

Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Sunčica Bradičić-Petrinović dr. med. spec.

Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Gordana Vizintin dr. med. spec.

Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Radojka Štraser dr. med. spec.

Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Mina Čehić-Žic dr. med. spec.

Specijalistička ordinacija za uho, nos i grlo, Ferdinand Primc dr. med. spec.

Specijalistička urološka ordinacija, Naseredin Marwan dr. med. spec. urolog

Specijalistička ordinacija za opću kirurgiju, Anton Crnić dr. med. spec. kir.

Grupna privatna praksa medicine rada, mr. sc. dr. S. Maravić-Bravar dr. G. Rinčić-Grbac dr.M.Stipanović

Specijalistička ordinacija medicine rada, Miroslav Medač dr. med. spec. med. rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, prim. sc. Zlatko Rački dr. med. spec. med. rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, dr.sc. Jadranka Božin-Juračić dr. med. spec. medicine rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, Vesna Spadoni-Krivičić dr. med. spec. medicine rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, Dragica Gašparović-Rossi dr. med. spec. medicine rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, Snježana Čabrajec-Grbac dr. med. spec. medicine rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, Marija Marijanović dr. med. spec. medicine rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, Mirjana Pancić dr. med. spec. medicine rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, Darko Jakovac dr. med. spec. med. rada

Specijalistička ordinacija medicine rada, prof.dr.sc.Mihovil Vukelić dr. med. spec. med. rada

Ordinacija specijalista medicinske citologije, Dijana Franulović dr.med.spec.med.citologije

Ordinacija specijalista medicinske citologije, Glorija Valković-Šuvak dr.med.spec.med.citologije

Privatni citološki laboratorij, dr. Dujmović-Žulić Miroslava specijalist medicinske citologije

Specijalistička stomatološka ordinacija za ortodonciju, Mr.sc. Marko Perković dr.stom.spec.ortodont

Specijalistička stomatološka ordinacija za ortodonciju, Nevenko Pavlić dr.stom.spec.ortodont

Stomatološka ordinacija, Astra Prodan dr. stom

Stomatološka ordinacija, Boško Jovanić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Brankica Krčmar dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Koraljka Matković-Tolja dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Milan Kranjčić dr. stom

Stomatološka ordinacija, Tihomir Komadina dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Višnja Popović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vlasta Vuksan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Davor Fabris dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Emiljano Bakarčić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Aleksandra Vasiljev-Balaž dr stom

Stomatološka ordinacija, Anton Beaković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Branislava Kušička dr. stom

Stomatološka ordinacija, Edvin Tancabel dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Gordana Baće-Pelicarić dr. stom

Stomatološka ordinacija, Ivan Volf dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Ivica Modrčin dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Mislava Vrtodušić-Stošić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Željko Dunato dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Željko Miljanić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Alis Ivaniš dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Alma Jovanović Moschella dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Bojana Saršon-Perković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Dorotea Pavlek-Juričev dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Žarko Blažić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Anton Denona dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Aramis Pavanić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Borka Žamić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ervin Tomić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Franjo Janeš dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zvonimir Čavka dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Saša Nikolić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Irena Kvasić dr. stom

Stomatološka ordinacija, Šime Živković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Goran Grenko dr. stom.

Stomatološka ordinacija za oralnu kirurgiju, Vjekoslav Tomljanović dr. stom. spec. oralne kirurgije

Stomatološka ordinacija, Tamara Jović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ivan Pilaš dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ivo Simonić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Leo Jonjić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Kolja Kuiš dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Marija Bukmir dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Marin Dobrila dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Melhior Tibljaš dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Mila Lazarević-Hrstić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Mladen Samardžić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Nada Cindrić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Slobodan Perović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Tiberijo Zaverski dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Tomislav Tamarut dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Valter Barković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vesna Antić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vladimir Magaš dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vlado Bilen dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zlatko Trubić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zvjezdana Sabljak-Štefanac dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Gordana Pervan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Jasminka Bočina, dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Elma Brekalo dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Đuro Jug viši zubar

Stomatološka ordinacija, mr. sc. Ante Trkovnik dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Gordana Brzica-Modrić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zvonko Zaher dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Željka Poljanić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Božica Hlebec dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ivan Bijol dr. med.

Stomatološka ordinacija, Zvonimir Tiršek dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Željka Matešić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Dubravka Macan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Milka Čabrijan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Sonja Rukavina-Mihelčić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vesna Glavan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ksenija Magašić-Pinezić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ksenija Mihoković-Pauletić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Lea Oštrić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ljiljana Devidi dr. stom.

Stomatološka ordinacija, mr. sc. Ognjana Končar dr. stom.

Stomatološka ordinacija, mr. sci. Miljenka Blažević specijalist dentalne i oralne patologije

Stomatološka ordinacija, Olga Šekrst dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Miljenka Tomić-Stanković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Marija Njegovan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Stela Černjar - Blečić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Renata Škerl dr. stom.
Stomatološka ordinacija, Jasna Bastiančić dr. stom

Stomatološka ordinacija, Maja Mišković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Marijan Župan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Marinka Zrinski-Mlacović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Miran Eraković dr. stom

Stomatološka ordinacija, Miranda Faraguna-Golijanin dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Miroslav Stoiljković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Renata Poropat-Pavičić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Sanda Ilin dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Stanislava Brnčić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Stanko Koran dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Stjepan Cvitković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vesna Božović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Viktor Čulev dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Višnja Blašković-Šubat dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Predrag Pršo dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Alma Bizjak dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Radovan Srzentić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Đurđica Pajdaš dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Klaudija Tomljenović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Nada Perčinić-Franković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Tanja Dumanić-Dunato dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Petar Žužić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Miljenka Beaković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zrinka Starčević-Nišić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Dalia Jug dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Daniela Čemeljić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ivo Majer dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Radmila Miljković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ozren Kučan dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Tatjana Čupić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Antica Gasparini-Babić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Laura Foško-Glavaš dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Siniša Maroević dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vivian Špacapan dr. stom

Stomatološka ordinacija, Veljko Hajduković dr. mr. sci.

Stomatološka ordinacija, Vesna Ivić Rakun dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vesna Jabuka dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vesna Najman-Krvavica dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vlasta Rotschild dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Tamara Karleuša dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Angelina Maras dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Mary Valić-Srzentić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Nada Frković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Gordana Oguić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Zada Smailagić dr. stom. prim.

Stomatološka ordinacija, Franjo Matković dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Harry Sumić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Alenka Barbalić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Tatjana Lovrin dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Mirjana Dmitrašinović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Mirta Kučan-Moraal dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Veselinka Krstić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Silvana Milardović dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Tanja Šustić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Vesna Aleksovska dr. stom.

Zubotehnički laboratorij, Mirko Pauletić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Natali Kranjčić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Siniša Križman zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Darinka Brzac zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Ivica Braut zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Mirjana Dorčec zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Siniša Listar zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Zdravko Miletić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Biserka Crnković zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Fikret Suljanović zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Ivo Novak zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Marija Drenjančević zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Marin Grabovac zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Melita Cerović zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Tihomil Skornišek zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Marin Markanjević zubni tehničar
Zubotehnički laboratorij, Hrvoje Hocenski zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Senka Klanfar zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Vesna Zekan zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Josip Dombaj zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Tomislav Mihalić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Sanja Tus zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Dolores Poščić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Darija Klasić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Neda Turčić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Karmela Mrakovčić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Neda Stevović zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Milica Pejović zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Snježana Veljačić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Ivana Arbanas zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Nada Krželj zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Milena Crljenko zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Vladimira Brmalj zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Smiljana Host zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Rina Zloić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Mirjana Tojaga zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Ljiljana Juričić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Ljiljana Denona zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Božica Dombaj zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Rita Prešnjak zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Dorotea Livaić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Jasna Palačinović zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Vilma Fajta zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Spomenka Dobrila zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Nebojša Raičević viši zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Vlado Mamuza zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Lino Milardović zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Velimir Žujić zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Elizabeta Trbović zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Elza Stamatović zubni tehničar

Zubotehnički laboratorij, Mance Robert zubotehničar

Zubotehnički laboratorij, Nada Cerić zubni tehničar

Njega i liječenje bolesnika, Jasna Jurašić medicinska sestra

Privatna zdravstvena njega bolesnika, Slavica Tutić med. sestra

Privatna zdravstvena njega bolesnika, Đurđa Mihić-Čivić med. sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika, Azra Sanković medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika, Marijana Kovačić medicinska sestra

Zdravstvena njega bolesnika u kući, Branka Španjol med. sestra

Privatna praksa medicinske sestre Anamarije Mrakovčić

Privatna praksa fizikalne terapije i rehabilitacije Gordane Poščić fizioterapeutskog tehničara

Ordinacija višeg fizioterapeuta, Vojana Đukić-Milović viši fizioterapeut

Medicinsko biokemijski laboratorij, Ivana Rako dipl.inž.med.biokemije

Ljekarna, Anica Denona dpl. inž. ph.

Ljekarna, Ankica Huljev mr. ph.

Ljekarna, Dušanka Kopajtić-Borovčak dpl. inž. ph.

Ljekarna, Jelena Crnić dipl. farmaceut

Ljekarna, Marica Lulić dipl. inž. ph.

Ljekarna, Merica Juretić mr. ph.

Ljekarna, Neda Banić mr. ph.

Ljekarna, Zorka Muvrin mr. ph.

Ljekarna, Nadica Malnar mr. ph. i Terezija Ćosić mr.ph.

Ljekarna, Ljiljana Gregec-Fabić, mr.ph.

Ljekarna, Marta Kužeta mr.ph.

Ljekarna, Mira Đukić mr.ph.

Ljekarna, Nikša Brlić mr.ph.

Ljekarna, Ankica Lončar Čabrijan, mr.ph.

Ljekarna, Andreja Jakšić mr. ph.

VIŠKOVO

Ordinacija opće medicine, Dinko Merle dr. med. spec. opće med.

Ordinacija opće medicine, Vesna Vidas dr. med.

Stomatološka ordinacija, Vladimir Brusić viši zubar

Stomatološka ordinacija, Marina Starčević-Perica dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ivica Starčević dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Ružica Čimbora dr. stom.

Privatna zdravstvena njega bolesnika, Višnja Perčić med. sestra

Zdravstvena njega bolesnika, Ljubinka Sanković med. sestra

Ljekarna, Nada Polić mr.ph.

VRBOVSKO

Stomatološka ordinacija, Marija Mihelčić dr. stom.

Stomatološka ordinacija, Renata Bukovac dr. stom.

Privatna zdravstvena njega bolesnika, Nada Šragalj med. sestra

Zubotehnički laboratorij, Sanja Hajdin zubni tehničar

Ordinacija opće medicine, Tihomir Umiljenović dr. med.

Ordinacija opće medicine, Milka Vujnović dr. med

Ordinacija opće medicine, Marijana Magdić dr. med. spec. opće medicine

       MORAVICE

Ordinacija opće medicine, Miodrag Gregov dr. med. spec. opće medicine

Stomatološka ordinacija, Elvija Macut-Bulić dr. stom

Privatna praksa fizikalne terapije i rehabilitacije, Jadranka Vučinić fizioterapeutski tehničar

Zdravstvena njega bolesnika u kući, Vahida Gregov medicinska sestra

Zubotehnički laboratorij, Žarko Jakovac zubni tehničar

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2001.