MJESTO ODRŽAVANJA I KONTAKT ZA PRIJAVE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

Telefon: 051/358-724 i 091/612-9935
E-Mail: edukacija@zzjzpgz.hr

Osposobljavanje za zaštitu na radu

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provodi osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika  i povjerenika radnika za zaštitu na radu).

CIJENA I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje za zaštitu na radu provodi se sukladno Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Osposobljavanje se provodi teorijski i praktično. Prijave treba dostaviti Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo Primorsko goranske županije te obaviti uplatu od 100,00 kn (PDV nije uključen u cijenu).

Skip to content