MJESTO ODRŽAVANJA I KONTAKT ZA PRIJAVE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

Telefon: 051/554-548
E-mail: ponude@zzjzpgz.hr

Osposobljavanje za zaštitu na radu

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) svi poslodavci su u Republici Hrvatskoj obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu.

CIJENA I TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje za zaštitu na radu provodi se sukladno Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provodi
Osposobljavanje za zaštitu na radu:

  • radnika za rad na siguran način
  • poslodavca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

Svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način i to:
1) prije početka rada,
2) kod promjena u radnom postupku,
3) kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene,
4) kod uvođenja nove tehnologije,
5) kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada,
6) kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način.

Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način, poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana.

Osposobljavanje se provodi teorijski i praktično.


Ponuda se može zatražiti na e-mail: ponude@zzjzpgz.hr ili na broj telefona 051/554-548, nakon obrade Vašeg upita e-mailom Vam šaljemo našu najbolju ponudu.

Skip to content