Pobol stanovništva Grada Delnice

  

broj stanovnika :

 6 262

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

11 150

1 781

100,00

1 127

2 072

5 981

1 970

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

379

61

3,40

53

65

225

36

II.

 NOVOTVORINE

145

23

1,30

-

4

85

56

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

98

16

0,88

16

8

59

15

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

188

30

1,69

1

7

86

94

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

364

58

3,26

5

8

247

104

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

162

26

1,45

3

21

102

36

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

697

111

6,25

40

98

412

147

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

356

57

3,19

88

61

159

48

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

827

132

7,42

1

3

374

449

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

3 451

551

30,95

687

1 122

1 395

247

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

564

90

5,06

37

101

334

92

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

650

104

5,83

74

110

387

79

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

1 239

198

11,11

13

105

881

240

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

630

101

5,65

22

46

437

125

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

43

7

0,39

-

1

42

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

3

0

0,03

3

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

19

3

0,17

10

3

3

3

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

546

87

4,90

21

87

332

106

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

789

126

7,08

53

222

421

93

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04