Search
Search
Close this search box.

KONTAKT I INFORMACIJE

Voditeljica odsjeka:
izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Mob: 091 553 12 36

E-mail: bioloski-monitoring@zzjzpgz.hr

 

Biologija okoliša

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provodi sljedeće usluge namijenjene fizičkim i pravnim osobama, a koje imaju detektirati izloženost štetnim kemijskim i biološkim čimbenicima:

1. Uzorkovanje i mikrobiološka analiza uzoraka unutarnjeg zraka

 • određivanje ukupnog broj bakterija, kvasaca i plijesni (hoteli, vrtići, škole, sportski objekti…)
 • utvrđivanje uspješnosti provođenja mjera čišćenja i dezinfekcije klimatizacijskih i ventilacijskih sustava

2. Kvalitativna i kvantitativna analiza peludnih alergena u vanjskom zraku – svakodnevno određivanje i objavljivanje koncentracija peludnih alergena u zraku i izrada peludnih kalendara

3. Određivanje broja i vrste peludnih zrnaca u medu i matičnoj mliječi

4. Determinacija komaraca

5. Mikroskopski pregled uzorka planktona

6. Mikroskopski pregled uzorka obraštaja

7. Određivanje koncentracija klorofila a u kopnenim vodama i moru

8. Analiza morskog i riječnog sedimenta u lukama, brodogradilištima, uzgajalištima i jezerima

 • određivanje odabranih policikličkih aromatskih ugljikovodika metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti s fluorescentnom detekcijom
 • određivanje metala atomskom apsorpcijskom spektrofotometrijom (grafitna i plamena tehnika)
 • određivanje sadržaja žive analizatorom žive (AMA254)
 • određivanje odabranih kongenera polikloriranih bifenila (PCBs) metodom plinske kromatografije
 • određivanje ostataka odabranih organoklornih i organofosfornih pesticida metodom plinske kromatografije
 • određivanje ukupnog organskog ugljika
 • određivanje fosfora spektrofotometrijskom metodom
 • određivanje dušika metodom po Kjeldahlu
 • određivanje sadržaja dušika CHNS analizatorom
 • određivanje koncentracije ugljikovodika (alkana; od C10 do C40, bez niže supstituirajućih benzena) metodom plinske kromatografije
 • određivanje inhibitornog učinka vodenih uzoraka na emisiju svjetla bakterije Vibrio fischeri

9.  Izvođenje testova ekotoksičnosti u vodenim uzorcima (Vibrio fischeri, Daphnia magna)

Skip to content