Search
Search
Close this search box.

KONTAKT

Voditelj odsjeka:
izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Tel.: 051/358-740 Mob.: 091/120-7615

E-mail: otpadne-vode@zzjzpgz.hr

 

Ispitivanje otpadnih voda

U laboratoriju za ispitivanje otpadnih voda, otpada i krutih oporabljenih goriva provode se fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske analize.

Ispitivanja se provode s ciljem utvrđivanja sukladnosti s važećim zakonskim i podzakonskim aktima, Vodopravnim dozvolama, Okolišnim dozvolama, Rješenjima o objedinjenim uvjetima  zaštite okoliša te posebnim zahtjevima naručitelja.

Usluge laboratorija uključuju ispitivanje kakvoće otpadnih voda, ispitivanje eluata otpada i izradu karakterizacije otpada. Provodimo i ispitivanja kvalitete krutih oporabljenih goriva te specifikaciju i klasifikaciju istih.

Osim provođenja navedenih ispitivanja, laboratorij sudjeluje i u izradi stručnih izvješća, elaborata i studija iz djelokruga rada.

Laboratorij surađuje s drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u sklopu različitih znanstvenih projekata vezanih uz praćenja različitih čimbenika utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.

Skip to content