Standardizirana stopa umrlih - nezgode pri prijevozu na 100 000 stanovnika

 

 

Slučajne nesreće vodeći su uzrok "izgubljenih godina potencijalnog života". Prema nekim procjenama,prometne nesreće kao uzrok smrti i povreda, mogle bi se reducirati za 75%, a nesreće u kući za 50%, primjenjujući odgovarajuću preventivnu strategiju.
Razina smrtnosti zbog prometnih nesreća u Primorsko-goranskoj županiji bilježi konstantan pad tijekom promatranog razdoblja, mada stalno viših vrijednosti od europskog prosjeka, za razliku odstanovnika Hrvatske, gdje stopa smrtnosti od prometnih nesreća bilježi stalan uzlazni trend.

   

IZVOR:

Baza umrlih 1995-2001., Odjel socijalne medicine, Zavod za javno zdravstvo

 

HFA, Baza podataka, 2001., WHO