Pobol stanovništva Općine Fužine

  

broj stanovnika :

 1 855

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

3 702

1 996

100,00

210

542

2 066

884

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

44

24

1,19

1

4

33

6

II.

 NOVOTVORINE

61

33

1,65

1

6

38

16

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

31

17

0,84

3

5

19

4

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

77

42

2,08

-

-

45

32

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

87

47

2,35

1

5

57

24

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

57

31

1,54

1

7

37

12

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

218

118

5,89

9

25

118

66

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

118

64

3,19

7

16

65

30

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

327

176

8,83

-

1

127

199

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

1 089

587

29,42

141

275

542

131

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

189

102

5,11

5

7

118

59

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

216

116

5,83

7

35

136

38

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

425

229

11,48

-

14

293

118

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

205

111

5,54

4

19

122

60

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

5

3

0,14

-

-

5

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

31

17

0,84

7

19

5

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

236

127

6,37

14

56

120

46

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

286

154

7,73

9

48

186

43

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04