Pobol stanovništva Grada Cres

  

broj stanovnika :

2 959

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

6 445

2 178

100,00

605

1 016

3 159

1 665

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

461

156

7,15

77

103

234

47

II.

 NOVOTVORINE

112

38

1,74

7

4

63

38

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

133

45

2,06

21

8

68

36

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

218

74

3,38

5

2

69

142

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

297

100

4,61

5

12

153

127

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

76

26

1,18

1

6

44

25

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

366

124

5,68

25

83

140

118

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

226

76

3,51

20

27

115

64

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

503

170

7,80

2

4

182

315

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

1 465

495

22,73

305

384

623

153

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

352

119

5,46

12

38

186

116

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

300

101

4,65

25

51

167

57

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

610

206

9,46

8

94

327

181

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

532

180

8,25

24

32

364

112

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

25

8

0,39

-

1

24

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

5

2

0,08

5

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

12

4

0,19

10

1

1

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

383

129

5,94

30

82

183

88

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

369

125

5,73

23

84

216

46

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04