Standardizirana stopa dojenačke smrtnosti na 1 000 živorođenih

 

 

Jedan od najčešće korištenih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva i učinkovitisti zdravstvene zaštite je mortalitet dojenčadi. U Primorsko-goranskoj županiji mortalitet dojenčadi 2000. godine iznosio je 8,81 na 1 000 živorođenih za razliku od republičkih 7,41. Mortalitet dojenčadi, za cijelo vrijeme promatranja bilježi trend pada, iako sporiji od željenog. Razina kretanja mortaliteta dojenčadi u zemljama Europske unije, kreće se od 6,8 na početku promatranog razdoblja, pa do 4,9 na 1 000 živorođenih i znatno je niža od županijskog i republičkog prosjeka.