NAMJENSKI PREGLEDI 

 
ISPOSTAVE ZZJZ - SJEDIŠTA UKUPNO NAMJENSKIH PREGLEDA OD TOGA IZDVOJENO
osnovne škole srednje škole PRILAGOĐENI PROGRAM TJELESNE KULTURE PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
osnovne škole srednje škole osnovne škole srednje škole
UKUPNO

23 619

4 156

237

276

315

-

CRES

785

260

-

3

2

-

CRIKVENICA

1 728

356

4

19

20

-

DELNICE

1 834

226

-

-

-

-

KRK

1 348

47

4

28

20

-

OPATIJA

2 002

785

8

6

37

-

RAB

1 129

41

-

-

-

-

RIJEKA

14 493

2 441

221

220

236

-

IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravstvene zaštite školske djece i mladeži, obrazac HZJZ/ŠM-03