Pobol stanovništva Grada Krk

  

broj stanovnika :

 5 491

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

8 289

1 510

100,00

1 961

1 308

3 879

1 141

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

798

145

9,63

299

224

250

25

II.

 NOVOTVORINE

121

22

1,46

4

3

64

50

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

164

30

1,98

100

6

48

10

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

180

33

2,17

2

2

102

74

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

265

48

3,20

24

38

122

81

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

114

21

1,38

6

12

81

15

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

404

74

4,87

88

44

191

81

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

366

67

4,42

115

45

162

44

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

664

121

8,01

-

2

325

337

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

2 307

420

27,83

748

504

974

81

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

408

74

4,92

33

30

276

69

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

516

94

6,23

188

86

202

40

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

547

100

6,60

42

90

305

110

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

492

90

5,94

88

23

322

59

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

44

8

0,53

-

-

44

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

23

4

0,28

23

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

50

9

0,60

44

2

4

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

395

72

4,77

128

108

140

19

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

431

78

5,20

29

89

267

46

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04