Pobol stanovništva Grada Kraljevica

  

broj stanovnika :

 4 579

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

7 001

1 529

100,00

678

801

4 082

1 440

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

291

64

4,16

68

49

163

11

II.

 NOVOTVORINE

109

24

1,56

-

-

79

30

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

165

36

2,36

17

28

83

37

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

278

61

3,97

-

-

160

118

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

173

38

2,47

-

2

148

23

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

58

13

0,83

-

-

48

10

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

463

101

6,61

30

33

263

137

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

195

43

2,79

64

38

73

20

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

504

110

7,20

-

7

238

259

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

2 303

503

32,90

385

466

1 157

295

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

247

54

3,53

2

8

195

42

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

461

101

6,58

73

82

244

62

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

722

158

10,31

-

10

518

194

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

426

93

6,08

7

9

282

128

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

29

6

0,41

-

-

29

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

2

-

0,03

2

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

5

1

0,07

2

3

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

178

39

2,54

12

20

117

29

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

392

86

5,60

16

46

285

45

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04