ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI*
I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU**

 

S P E C I J A L N O S T

 

UKUPNO

59

1

2

-

-

-

1

3

8

4

42

EPIDEMIOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

OBITELJSKA MEDICINA

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

INTERNA MEDICINA

8

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

PSIHIJATRIJA

9

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

PEDIJATRIJA

7

1

2

-

-

-

-

1

-

-

3

ORTOPEDIJA

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

OTORINOLARINGOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

NEUROKIRURGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

OFTALMOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

OPSTETRICIJA I GINEKOLOGIJA

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

ANESTEZIOLOGIJA I REANIMACIJA

8

-

-

-

-

-

-

1

-

-

7

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

3

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

INFEKTOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

OPĆA KIRURGIJA

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

NEUROLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

NUKLEARNA MEDICINA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

RTG – RADIOLOGIJA

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

TRANSFUZIOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

UROLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

DJELATNICI VISOKE SPREME NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU

32

-

1

1

1

1

3

5

8

-

12

DOKTOR MEDICINE

26

-

1

-

1

1

2

5

4

-

12

DOKTOR STOMATOLOGIJE

6

-

-

1

-

-

1

-

4

-

-

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12. 2001.

*

U KBC Rijeka svi specijalizanti su u radnom odnosu na određeno vrijeme

**

Prikazani su i djelatnici koji volontiraju