Search
Search
Close this search box.

KONTAKT:

izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Mob: 091 553 12 36

e-mail:

darija.vukic-lusic@zzjzpgz.hr

Ispitivanje mikrobioloških parametara

Laboratorij za mikrobiologiju okoliša akreditiran je sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Laboratorij pruža usluge mikrobioloških ispitivanja okolišnih uzoraka: svih vrsta vode, hrane, predmeta opće uporabe, sedimenta, pijeska, mulja, tla, zraka te kozmetike i sanitarno tehničkih uvjeta u objektima.

Ispitivanja se provode prema standardiziranim metodama, a sukladno važećim zakonima, pravilnicima, uredbama, propisima i propisanim normiranim metodama, rješenjima, dozvolama, vodičima za mikrobiološke kriterije, na privatan zahtjev i to na sljedeće parametre:

 • ukupan broj bakterija (aerobne mezofilne bakterija) 22°C; 30°C, 36 °C
 • aerobne sporogene bakterije
 • ukupne koliformne bakterije;
 • fekalne koliformne bakterije;
 • fekalni streptokok;
 • crijevni enterokoki;
 • sulfitreducirajuće klostridije;
 • Clostridium perfrigens;
 • Escherichia coli;
 • Pseudomonas aeruginosa;
 • Staphylococcus aureus;
 • Salmonella spp;
 • Shigella spp;
 • Listeria spp;
 • Listeria monocitogenes
 • Bacillus cereus
 • Proteus spp;
 • Vibrio spp;
 • Legionella spp
 • Klebsiella spp;
 • Enterovirusi
 • Korona virus (SARS-CoV-2)
 • Kvasci i plijesni
 • Enterobakterije

Primjenom metoda:

 • Application Programming Interface)
 • (automatizirani sustav za identifikaciju bakterijskih vrsta prema biokemijskim reakcijama)
 • Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)
 • Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time-Of-Flight)
 • Fourier-Transform Infrared Spectroscopy)

Osim navedenog u laboratorijima Odsjeka moguće je identificirati i ostale vrste mikroorganizama pomoću različitih tehnika i instrumenata (API®, VITEK®2, RT-PCR, MALDI-TOF)

Skip to content