Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

MONITORING VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Kontrola kvalitete vode za ljudsku potrošnju definirana je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).

Kontrolu kvalitete vode za ljudsku potrošnju na području Primorsko – goranske županije za potrebe Ministarstva zdravlja obavlja Odsjek za vode i otpad (Laboratorij za vode) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije.

Program ispitivanja usklađen je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) koji definira parametre, učestalost uzimanja uzoraka te vrste i opseg analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju po vodoopskrbnim sustavima kao i maksimalno dozvoljene koncentracije za ispitivane pokazatelje (MDK).


OBVEZNI PARAMETRI ISPITIVANJA SKUPINE A U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

PokazateljMDK vrijednost*Mjerna jedinica
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Boja20PtCo skale
Mutnoća4NTU
Okusbez
Mirisbez
Koncentracija vodikovih iona (pH vrijednost)6,5-9,5pH jedinica
Vodljivost2500µS/cm/20°C
Amonij30,50mgNH4/l
Nitriti30,50mgNO2/l
Nitrati50mg NO3/l
Kloridi250,0mg/l
Utrošak KMnO445,0mgO2/l
Slobodni klor60,5mg/l
THM – ukupni6100µg/l
Klorit, klorat6400µg/l
Temperatura25oC
Aluminij1200µg/l
Željezo1200,0µg/l
Arsen110µg/l
Mangan150,0µg/l
Mikrobiološki pokazatelji
Escherichia coli0broj/100 ml
Ukupni koliformi0broj/100 ml
Enterokoki0broj/100 ml
Broj kolonija  22oC100             broj/1 ml
Broj kolonija  36oC100             broj/1 ml
Closridium perfringens (uklučujući spore)2     0    broj/100 ml
 Pseudomonas aeruginosa5     0     broj/100 ml

*MDK = maksimalno dozvoljena količina prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

1 Potrebno samo kad se koristi kao flokulant ili ako je prirodno prisutan u vodi u povećanoj količini

2 Potrebno samo kad je voda za ljudsku potrošnju po porijeklu površinska voda ili ako površinska voda može na nju utjecati

3 Potrebno kada se koristi kloramin kao dezinfekcijsko sredstvo s izuzetkom ako to nalažu stručni razlozi

4Ovaj parametar nije potrebno mjeriti ako su rezultati TOC prihvatljivi, s izuzetkom ako to nalažu stručni razlozi

5Određuje se u uzorcima vode uzetim na mjestu potrošnje u objektima od  javnozdravstvenog interesa (bolnice, druge zdravstvene ustanove, vrtići, starački domovi) i za potrebe tehničkog  pregleda

6Rezidue dezinficijensa (slobodni klor, kloriti, klorati, THM, ozon…)

Uz parametre skupine A, gore navedenim Pravilnikom regulirana su i ispitivanja skupine B koja uključuju mikrobiološke parametre, kemijske parametre i indikatorske parametre.

Skip to content