ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

 

zdravstveno ekološka zaštita

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MJESTA - PUNKTOVI LABORATORIJI LIJEČNICI OSTALI VSS LABORATORIJSKI TEHNIČARI OSTALI
Svega Od toga specijalisti Viši Srednji

RIJEKA

1

6

3

2

14

2

-

20

mikrobiološka dijagnostika

RIJEKA

1

9

5

5

-

5

15

1

epidemiološka zaštita

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MJESTA - PUNKTOVI ORDINACIJE LIJEČNICI MEDICINSKE SESTRE - TEHNIČARI OSTALI
Svega Od toga
specijalisti
Više Srednje

UKUPNO

8

5

(3)

9

(3)

8

(3)

2

12

(1)

-

MALI LOŠINJ

1

-

(1)

-

(1)

-

(1)

-

2

 

-

CRIKVENICA

1

1

 

1

 

1

 

1

1

 

-

NOVI VINODOLSKI

1

-

(1)

-

(1)

-

(1)

-

-

(1)

-

DELNICE

1

1

 

1

 

1

 

1

-

 

-

KRK

1

1

 

1

 

1

 

-

2

 

-

OPATIJA

1

1

 

1

 

1

 

-

1

 

-

RAB

1

-

(1)

-

(1)

-

(1)

-

-

 

-

RIJEKA

1

1

 

5

 

4

 

-

6

 

-

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12. 2001.

*

Mikrobiološka dijagnostika samo u primarnoj i preventivnoj zdravstvenoj zaštiti (Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije )

**

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena