ODJELI

Epidemiološki odjel - Zavod za javno zdravstvo PGŽ

Epidemiološki odjel

Epidemiološki odjel je ustrojbena jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kojoj se prati i proučava epidemiološka situacija

Više »
Odjel mikrobiologije - Zavod za javno zdrastvo PGŽ

Odjel mikrobiologije

Mikrobiolološki odjel NZJZZ PGŽ zaprima i obrađuje humane uzorke za dijagnostiku infekcija različitih organa i organskih sustava. Kvaliteta rada vrednovana

Više »
Odjel socijalne medicine - Zavod za javno zdravstvo PGŽ

Odjel socijalne medicine

Cilj rada Odjela socijalne medicine je unaprijeđenje zdravlja stanovništva. Tri ključne funkcije Odjela socijalne medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo

Više »
Odjel za ekonomske poslove

Odjel za ekonomske poslove

POSLOVI organizira i koordinira financijsko poslovanje, predlaže strategiju financiranja poslovanja, obavlja poslove izrade godišnjih planova prihoda i rashoda, izvještaja o

Više »
Odjel za kvalitetu - Zavod za javno zdravstvo PGŽ

Odjel za kvalitetu

Odjel za kvalitetu obavlja poslove upravljanja sustavima kvalitete, te vodi važne i složene projekte uspostave ostalih sustava kvalitete u odjele

Više »
Zdravstveno-ekološki odjel - Zavod za javno zdravstvo PGŽ

Zdravstveno-ekološki odjel

Zdravstveno ekološki odjel provodi mjere zaštite zdravlja ljudi (praćenje, ocjenjivanje, prevencija i korekcija) vezano uz čimbenike okoliša (bioloških, kemijskih, fizikalnih

Više »
Skip to content