Pretplata i oglašavanje

Narodni zdravstveni list

Zatražite pretplatu

Godišnja pretplata za 6 brojeva je 36,00 kn.

Pretplatiti se možete ako se javite na uredništvo lista na telefon 051/21-43-59 ili putem e-pošte nzl@zzjzpgz.hr ili jednostavno ispunite i pošaljite ovaj obrazac.

Na koliko se brojeva želite pretplatiti?

Podaci o tvrtki (ispunjavaju samo pravne osobe)

Vaši podaci

Poruka

Oglašavanje

Želite li oglašavati u Narodnom zdravstvenom listu kontaktirajte nas u uredništvu ili pošaljite prazan e-mail na adresu oglasi_nzl@zzjzpgz.hr

Na Vašu će e-mail adresu odmah stići cjenik oglasa.

 

IMPRESUM

NARODNI ZDRAVSTVENI LIST
dvomjesečnik za unapređenje zdravstvene kulture

IZDAJE
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U
SURADNJI SA HRVATSKIM ZAVODOM ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
ZA IZDAVAČA
doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing.

UREĐUJE

ODJEL ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REDAKCIJSKI SAVJET
– doc.dr.sc. Suzana Janković, dr.med.
– Nikola Kraljik, dr.med.
– doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing.
– izv.prof.dr.sc. Sanja Musić-Milanović, dr.med.
– Vladimir Smešny, dr.med.

UREDNICA:
doc.dr.sc. Suzana Janković, dr.med.

LEKTORICA
Ingrid Šlosar, prof.
GRAFIČKA PRIPREMA I OBLIKOVANJE
Novi list d.d. / Ingrid Periša
Fotografije: iStockphoto

TISAK
Kerschoffset Zagreb d.o.o.

UREDNIŠTVO
Vlasta Lončar, mag. med. techn.
Nađa Berbić
prof.prim.dr.sc. Elizabeta Dadić Hero, dr.med.

51000 Rijeka, Krešimirova 52 a

tel. : 051-214-359 ili 051-358-792

http://www.zzjzpgz.hr (od 2000.g.) Godišnja pretplata 36.00 kn
Žiro račun 2402006-1100369379 Erste&Steiermarkische Bank d.d.

«NZL» je tiskan uz potporu Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Skip to content