Pobol stanovništva Općine Brod Moravice

  

broj stanovnika :

985

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

1 451

...

100,00

106

197

595

553

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

23

...

1,59

4

9

10

-

II.

 NOVOTVORINE

26

...

1,79

-

1

12

13

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

7

...

0,48

-

1

3

3

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

55

...

3,79

-

-

28

27

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

116

...

7,99

-

4

41

71

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

20

...

1,38

1

1

8

10

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

75

...

5,17

2

11

34

28

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

32

...

2,21

6

2

13

11

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

222

...

15,30

-

-

82

140

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

271

...

18,68

53

91

89

38

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

81

...

5,58

4

3

46

28

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

53

...

3,65

5

10

22

16

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

192

...

13,23

2

13

88

89

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

60

...

4,14

3

9

29

19

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

4

...

0,28

-

-

4

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

6

...

0,41

2

3

1

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

124

...

8,55

14

28

41

41

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

84

...

5,79

10

11

44

19

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04