Mikrobiološki odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nalazi se u prizemlju zgrade. Zaprimanje materijala i izdavanje nalaza obavlja se na šalteru 2, od 7:00 – 19:30 svakog radnog dana.

Kontakt telefon: 051/358-767

PRIRUČNIK MIKROBIOLOŠKIH USLUGA

MIKROBIOLOŠKE USLUGE

Laboratorij za dijagnostiku respiratornih i sustavnih infekcija

Bakteriološka pretraga punktata
Bakteriološka pretraga aspirata
Bakteriološka pretraga bioptata tkiva
Biološka kontrola sterilizacije
Bakteriološka kontrola sterilnosti sanitetskog i medicinskog materijala
Bakteriološka pretraga likvora
Bakteriološka pretraga uzorka na anaerobne bakterije
Bakteriološka pretraga uzorka na Streptococcus pyogenes
Bakteriološka pretraga uzorka na meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA)
Detekcija antigena mikroorganizama komercijalnim kitovima
Bakteriološka pretraga brisa nazofarinksa na Neisseria meningitidis
Bakteriološka pretraga krvi-hemokultura (aerobno i anaerobno-set)
Bakteriološka pretraga brisa
Bakteriološka pretraga ostalih uzoraka
Imunokromatografija brzi AG test na SARS-CoV-2 (BAT)
Direktna imunofluorescentna metoda respiratornih virusa (adenovirus, coronavirus OC43, virus influenzae A i B, humani metapneumovirus, parainfluenza virus tip 1, 2 i 3, respiratorni sincicijski virus, SARS-CoV-2) 

Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze

Bakteriološka pretraga iskašljaja (Mikroskopski preparati i kultivacija)
Mikroskopski preparat (Ziehl-Neelsen)
Mikroskopski preparat (Fluorescenca)
Kultura-BK (Mycobacterium spp.) na čvrstom hranilištu
Kultura-BK (Mycobacterium spp.) na tekućem hranilištu (MGIT)
Test rezistencije
Kvantiferonski test (Ag stimulacija limfocita i EIA na interferon gama)

Laboratorij za dijagnostiku crijevnih infekcija

Bakteriološka pretraga stolice na:
Salmonella spp.i /ili Shigella spp.
EPEC (Enteropatogena Escherichia coli)
EHEC O157 (Enterohemoragična Escherichia coli)
Campylobacter spp.
Yersinia enterocolitica
Vibrio cholerae
Ostali vibrioni
VRE (Vankomicin rezistentni Enterococcus)
Clostridium perfringens – spore
Bacillus cereus – spore
Helicobacter pylori – antigen (imunokromatografija)
Clostridium difficile Toxin A/B
Klebsiella pneumoniae ESBL
Kalprotektin

Salmonella spp. i/ili Shigella spp.
Helicobacter pylori (kultivacija)
Klebsiella pneumoniae ESBL

Rotavirus + Adenovirus
Norovirus

Laboratorij za parazitologiju 

Parazitološka pretraga stolice na protozoe i helminte
Parazitološka pretraga stolice na Cryptosporidium parvum
Pregled perianalnog otiska na Enterobius vermicularis
Identifikacija vrsta Taenia spp.
Parazitološka pretraga na Trichomonas vaginalis – mikroskopija
Parazitološka pretraga na Trichomonas vaginalis – kultivacija
Pretraga krvi na Plasmodium spp.(razmaz i gusta kap)
Identifikacija Plasmodium spp. ili ostalih krvno-tkivnih parazita
Pretraga na krvno-tkivne parazite
ELISA Entamoeba histolytica antigen u stolici
Parazitološka pretraga na Acanthamoeba spp. (mikroskopija i kultivacija)
Parazitološka pretraga ostalih uzoraka (metoda koncentracije i mikroskopija)

Parazitološki serološki testovi:
ELISA (IgG,IgM) Toxoplasma gondii
ELISA (IgG,IgM) i IgG aviditet Toxoplasma gondii
ITFA Entamoeba histolytica
Urea izdisajni test (Helicobacter pylori)

Laboratorij za dijagnostiku urogenitalnih infekcija

Bakteriološka pretraga ejakulata
Bakteriološka pretraga punktata (genitalni uzorak)
Bakteriološka pretraga brisa uretre, vagine,cerviksa
Bakteriološka pretraga urina
Bakteriološka pretraga na urogenitalne mikoplazme
Bakteriološka pretraga na Streptococcus agalactiae
Bakteriološka pretraga na Neisseria gonorrhoeae
Bakteriološka pretraga genitalnih uzoraka na anaerobne bakterije

Laboratorij za mikologiju

Mikološka pretraga različitih uzoraka
Identifikacija gljivičnog soja s rezistogramom
Identifikacija dermatofita
Mikološka kontrola sterilnosti sanitetskog i drugih materijala

Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

Molekularna pretraga na HPV (Humani papilomavirusi)
Molekularna pretraga na Chlamydia trachomatis
Molekularna pretraga na SARS-CoV-2 (Coronavirus- COVID 19)
Molekularna pretraga na SARS-CoV-2 (Coronavirus- COVID 19), virus influenzae i respiratorni sincicijski virus (RSV).

Laboratorij za serodijagnostiku

AST
RF
TPHA
VDRL

ELISA:
Borrelia burgdorferi IgM
Borrelia burgdorferi IgG
Rubella IgM
Rubella IgG
VZV IgM
VZV IgG
Parotitis IgM
Parotitis IgG
CMV IgM
CMV IgG
CMV Aviditet protutijela
EBV IgM
EBV IgG
EBV EBNA IgG
HSV tip 1 IgM
HSV tip 1 IgG
HSV tip 2 IgM
HSV tip 2 IgG
Ospice IgM
Ospice IgG
Hepatitis A ukupna protutijela
Hepatitis A IgM
HBsAg
HBsPt
HBcPt
HBcIgM
HBeAg
HBePt
HCV
HEV (hepatitis E) IgM i IgG
HIV 1 i 2
Lues ukupna protutijela
Intolerancija na hranu (IgG4) 88 alergena
SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 IgG

Western blot:
HSV1 IgM, IgG
HSV2 IgM, IgG
Borrelia Burgdoferi IgM
Borrelia Burgdoferi IgG

Skip to content