Search
Search
Close this search box.

Zaprimanje, uzimanje uzoraka i izdavanje nalaza za mikrobiološke pretrage obavlja se na prijamnom šalteru Odjela za kliničku mikrobiologiju (šalter 2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u sjedištu NZZJZ PGŽ (Krešimirova 52a, Rijeka).

Uzimanje i zaprimanje uzoraka za pretrage na respiratorne patogene obavlja se na punktu za uzimanje respiratornih uzoraka Odjela za kliničku mikrobiologiju u prilazu zgrade u sjedištu NZZJZ PGŽ.

Dio uzorkovanja obavlja se u ispostavama NZZJZ PGŽ i suradničkim ustanovama (bolnicama, specijalističkim ordinacijama i ordinacijama primarne zdravstvene zaštite).


Radno vrijeme (šalter 2/punkt za uzimanje respiratornih uzoraka):

Ponedjeljak i srijeda od 07:00  do 19:30
Uzorkovanje i zaprimanje uzoraka od 07:00 – 19:30 


Utorak, četvrtak i petak od 07:00 do 15:00
Uzorkovanje i zaprimanje uzoraka od 07:00 – 14:30 


DNEVNI ODMOR:
10:00 – 10:30  i 17:00 – 17:30 


Kontakt telefon: 051/ 358 -767; 091/88 19 005

Hitne pretrage je potrebno dogovoriti s laboratorijem. (Kontakt: 051/358-760, molekularni@zzjzpgz.hr)


Radno vrijeme šaltera za naplatu:

Ponedjeljak i srijeda od 07:00  do 19:30
Utorak, četvrtak i petak od 07:00 do 15:00

DNEVNI ODMOR:
10:00 – 10:30 h i 17:00 – 17:30 


Administracija računa/predračuna:

Kancelarija Odjela za kliničku mikrobiologiju

Radnim danom, od 07:00  do 15:00 sati

Kontakt: 051/413-711; mis.kancelarija@zzjzpgz.hr


PRIRUČNIK MIKROBIOLOŠKIH PRETRAGA

USLUGE ODJELA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

BAKTERIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Bakteriološka pretraga primarno sterilnih uzoraka (kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram):
Bakteriološka pretraga punktata 
Bakteriološka pretraga aspirata
Bakteriološka pretraga bioptata tkiva
Bakteriološka pretraga likvora
Bakteriološka pretraga brisa (rane) 
Bakteriološka pretraga krvi – hemokultura (aerobno i anaerobno-set)
Bakteriološka pretraga  uzorka na anaerobne bakterije
Bakteriološka kontrola sterilnosti i kontrola sterilizacije
Biološka kontrola sterilizacije (suhi sterilizator i/ili autoklav)
Bakteriološka kontrola sterilnosti sanitetskog i medicinskog materijala
Bakteriološka pretraga respiratornih uzoraka (kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram):
Bakteriološka pretraga brisa (grla, nazofarinksa, nosa, spojnice oka, uha) 
Bakteriološka pretraga uzorka (bris grla) na Streptococcus pyogenes
Bakteriološka pretraga uzorka (bris nosa) na meticilin rezistentni Staphylococcus aureus – MRSA
Bakteriološka pretraga brisa nazofarinksa na Neisseria meningitidis
Bakteriološka pretraga iskašljaja (mikroskopski preparat i kultivacija)
Bakteriološka pretraga respiratornih uzoraka (detekcija antigena) na:
Streptococcus pyogenes (bris grla, imunokromatografija – IK)
Legionella pneumophila O1 Antigen (urin, imunoemzimski test-EIA; imunokromatografija-IK)
Bakteriološka pretraga urogenitalnih uzoraka (kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram):
Bakteriološka pretraga ejakulata
Bakteriološka pretraga punktata (genitalni uzorak)
Bakteriološka pretraga brisa uretre, vagine, cerviksa
Bakteriološka pretraga urina
Bakteriološka pretraga na Mycoplasma/Ureaplasma (genitalni uzorak)
Bakteriološka pretraga na Streptococcus agalactiae (genitalni uzorak)
Bakteriološka pretraga na Neisseria gonorrhoeae (genitalni uzorak)
Bakteriološke pretrage “Urin 2 čaše” (kronični prostatitis)
Bakteriološka pretraga genitalnih uzoraka na anaerobne bakterije
Bakteriološka pretraga uzoraka stolice (kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram) na:
Salmonella spp. i/ili Shigella spp.
EPEC (Enteropatogena Escherichia coli)
EHEC O157 (Enterohemoragična Escherichia coli)
Campylobacter spp.
Yersinia enterocolitica
Vibrio cholerae
Ostali vibrioni
Vankomicin rezistentni Enterococcus – VRE
Klebsiella pneumoniae – ESBL
Clostridium perfringens – spore
Bacillus cereus – spore
Bakteriološka pretraga ostalih uzoraka urin, bris rektuma, bioptat i sl. (kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram) na:
Salmonella spp. i/ili Shigella spp.
Helicobacter pylori
Klebsiella pneumoniae – ESBL
Bakteriološka pretraga uzoraka stolice (detekcija antigena) na:
Helicobacter pylori (imunokromatografija – IK)
Clostridioides difficile antigen (GDH) + Toxin A/B
Shiga toxin tip 1 i 2 (Escherichia coli STEC)
Kalprotektin (imunokromatografija – IK)
VIROLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Virološka pretraga stolice (detekcija antigena) na:
Rotavirus + Adenovirus
Norovirus
Astrovirus
Virološka pretraga respiratornih uzoraka (detekcija antigena) na:
Brzi antigenski test SARS-CoV-2
Brzi test detekcije antigena na 11 respiratornih patogena –  SARS-CoV-2, Influenza (A,B), RSV, Adenovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza (1,2,3), Coronavirus OC43
DIJAGNOSTIKA TUBERKULOZE (mikroskopija, kultivacija, identifikacija, test rezistencije, PCR):
Mikroskopski preparat (Ziehl-Neelsen)
Mikroskopski preparat (Fluorescenca)
Kultura-BK (Mycobacterium spp.) na čvrstom hranilištu
Kultura-BK (Mycobacterium spp.) na tekućem hranilištu (MGIT)
Test rezistencije – konvencionalana metoda proporcije
Test rezistencije – metoda kultivacije na tekućem hranilištu (MGIT)
Molekularna pretraga (PCR) na Mycobacterium tuberculosis i detekcija osjetljivosti na rifampicin
IGRA-TB (Quantiferonski test) – Test stanične imunosti na tuberkulozu
IGRA-SARS-CoV-2 – Test stanične imunosti na SARS CoV-2
PARAZITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Parazitološka pretraga stolice na protozoe i helminte (mikroskopski preparat, metode koncentracije)
Parazitološka pretraga stolice na Cryptosporidium parvum (mikroskopski preparat)
Pregled perianalnog otiska na Enterobius vermicularis
Identifikacija vrsta Taenia spp.
Parazitološka pretraga na Trichomonas vaginalis (mikroskopski preparat, kultivacija)
Pretraga krvi na Plasmodium spp. (razmaz i gusta kap, mikroskopski preparati)
Pretraga na krvno-tkivne parazite (mikroskopski preparat)
Parazitološka pretraga uzoraka (detekcija antigena) na:
Entamoeba histolytica antigen u stolici (imunoenzimski test – EIA)
Plasmodium spp. (imunokromatografija – IK)
Parazitološki serološki testovi:
Toxoplasma gondii  IgG, IgM, IgG aviditet (imunoenzimski test – ELFA)
MIKOLOŠKA DIJAGNOSTIKA (kultivacija, identifikacija izolata, rezistogram):
Mikološka pretraga različitih uzoraka
Identifikacija gljivičnog soja s rezistogramom
Identifikacija dermatofita
Mikološka kontrola sterilnosti sanitetskog i drugih materijala
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA
Molekularna pretraga na HPV (Humani papilomavirusi) s tipizacijom
Molekularna pretraga na Chlamydia trachomatis
Molekularna pretraga na Neisseria gonorrhoeae
Molekularna pretraga na Mycoplasma genitalium
Molekularna pretraga na Trichomonas vaginalis
Molekularna pretraga na Clostridium difficile
Molekularna pretraga na HCV
Molekularna pretraga na SARS-CoV-2 (RT-PCR)
Molekularna pretraga na respiratorne patogene (Multiplex RT-PCR; SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV)
SERODIJAGNOSTIKA
ASTO (Antistreptolizinski titar O)
RF (Reumatoidni faktor)
TPHA (Treponema pallidum hemaglutinacija)
VDRL (Treponema pallidum VDRL – flokulacijski test)
Imunoenzimski test (EIA, ELFA, CLIA, ECLIA)
Borrelia burgdorferi IgM, IgG
Rubella IgM, IgG
VZV IgM, IgG
Parotitis IgM, IgG
CMV IgM, IgG, IgG aviditet
EBV IgM, IgG, EBNA IgG
HSV 1,2 lgM, IgG
Ospice IgM, IgG
Hepatitis A ukupna protutijela, IgM
HBsAg, HBsPt, HBcPt, HBcIgM, HBeAg, HBePt
HCV
HEV IgM, IgG
HIV 1 i 2
Lues – ukupna protutijela na Treponema pallidum
SARS-CoV2 IgM, IgG
Intolerancija na hranu (IgG4) 88 alergena
Western blot test (WB)
HSV1  IgM, IgG
HSV2 IgM, IgG
Borrelia burgdorferi IgM, IgG
Skip to content