Pobol stanovništva Grada Rijeka

  

broj stanovnika :

 144 043

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 100 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

348 937

242 245

100,00

50 388

48 814

180 921

68 814

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

23 178

16 091

6,64

6 172

6 160

9 152

1 694

II.

 NOVOTVORINE

5 383

3 737

1,54

6

150

3 400

1 827

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

7 597

5 274

2,18

441

739

4 062

2 355

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

10 491

7 283

3,01

25

220

6 373

3 873

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

13 179

9 149

3,78

60

495

9 309

3 315

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

4 626

3 212

1,33

27

294

3 166

1 139

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

18 142

12 595

5,20

1 661

1 869

9 372

5 240

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

12 016

8 342

3,44

4 049

1 911

4 171

1 885

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

31 802

22 078

9,11

1

89

16 929

14 783

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

104 255

72 378

29,88

27 219

23 930

43 650

9 456

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

16 818

11 676

4,82

2 160

1 228

10 035

3 395

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

18 911

13 129

5,42

3 208

3 028

9 801

2 874

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

30 944

21 482

8,87

163

1 502

20 547

8 732

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

19 804

13 749

5,68

564

1 261

13 637

4 342

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

1 362

946

0,39

-

16

1 346

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

193

134

0,06

193

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

507

352

0,15

92

73

332

10

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

16 900

11 733

4,84

3 544

3 393

7 640

2 323

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

12 829

8 906

3,68

803

2 456

7 999

1 571

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04