PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE 

 
OBJEKTI Uzoraka Od toga ne ODGOVARA NORMATIVU PRETRAGA
Energetska vrijednost Prehrambena vrijednost
bjelančevine masti ugljikohidrati
broj % broj % broj % broj %

UKUPNO

222

5

2,3

6

2,7

4

1,8

4

1,8

5 160

VRTIĆI

120

4

3,3

3

2,5

1

0,8

1

0,8

3 000

DOMOVI

19

-

-

-

-

-

-

-

-

380

DRUŠTVENA PREHRANA

32

-

-

2

6,3

1

3,1

1

3,1

590

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

34

-

-

-

-

-

-

-

-

850

HRVATSKA VOJSKA

8

-

-

-

-

2

25,0

2

25,0

160

OSNOVNE ŠKOLE

9

1

11,1

1

11,1

-

-

-

-

180

IZVOR:

Zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije