Search
Search
Close this search box.

Odjel za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti

KONTAKT I INFORMACIJE

Odjel za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti

Ambulanta broj 4


Radno vrijeme:

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM: 07:00 – 19:30 h
Uzorkovanje i zaprimanje uzoraka: 07:00 – 19:30 h


UTORKOM, ČETVRTKOM I PETKOM: 07:00 – 15:00 h
Uzorkovanje i zaprimanje uzoraka: 07:00 – 14:30 h


DNEVNI ODMOR:
10:00 – 10:30 h i 17:00 – 17:30 h


Telefon: (051) 358-715, (051) 358-731

E-mail: epidemiologija@zzjzpgz.hr

Nije potrebno prethodno naručivanje.


 

Voditeljica odjela:

Andrea Petaros Šuran, dr.med. spec. epidemiologije
Tel: 051/358-721
E-mail: andrea.suran@zzjzpgz.hr
E-mail:epidemiologija@zzjzpgz.hr


Zamjenica voditelja odjela:
doc.dr.sc. Morana Tomljenović, dr.med.spec.epidemiologije
Tel: 051/358-731
E-mail: morana.tomljenovic@zzjzpgz.hr


Glavna inženjerka odjela:
Marijana Grbac
, bacc.med.lab.diagn.
Tel: 051/358-717
E-mail: marijana.grbac@zzjzpgz.hr


Epidemiološka ambulanta Rijeka:

Tel: 051/358-731 i 051/358-715


Voditeljica Odsjeka za operativnu epidemiologiju:
doc.dr.sc. Morana Tomljenović, dr.med.spec.epidemiologije
Tel: 051/ 358 731
E-mail: epidemiologija@zzjzpgz.hr


Voditelj Odsjeka za DDD, sanitarni nadzor i uzorkovanje:
mr. Mirsad Bilajac, dipl.sanit.ing.
Tel: 051 358 757
e-mail: ddd@zzjzpgz.hr


Voditeljica Odsjeka za upravljanje H-E rizicima:
mr. Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. ing.
Tel: 051/358–758
E-mail: herizici@zzjzpgz.hr


Voditelj Odsjeka za koordinaciju programa cijepljenja i distribuciju cjepiva:
Vinko Ribić
, bacc. med. lab. diagn.
Tel: 051/358-786
E-mail: vinko.ribic@zzjzpgz.hr


Liječnik epidemiolog radi u sljedećim terminima:

  • ponedjeljkom i srijedom
    od 07:00 do 19:30 sati
  • utorkom, četvrtkom i petkom
    od 7:00 do 15:00 sati

Epidemiolog u pripravnosti izvan redovnog radnog vremena odjela:
Mob
: 091/125 72 10

Epidemiološki odjel je ustrojbena jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kojoj se prati i proučava epidemiološka situacija bolesti koje su od javno zdravstvenog značaja za zdravlje stanovništva. Prema epidemiološkoj indikaciji provode se potrebne intervencije u populaciji i okolišu radi suzbijanja rizika od zaraznih, masovnih i teških bolesti s epidemijskim potencijalom, a u suradnji sa sanitarnom inspekcijom i zdravstvenim, veterinarskim i ostalim nadležnim službama.

Epidemiologija je grana medicine i dio medicinske znanosti koja proučava pojavu bolesti i poremećaj zdravlja u ljudskoj populaciji. Bavi se utvrđivanjem uzroka, rizičnih faktora bolesti, određivanjem proširenosti i raspodjele bolesti na nekom području i u određenoj populaciji, te čimbenicima koji utječu na pojavljivanje bolesti u toj populaciji. Cilj Epidemiologije je prevencija bolesti i očuvanje zdravlja.

Na temelju prikupljenih podataka putem prijava od strane liječnika obiteljske medicine, iz bolnica i laboratorija, planira i provodi mjere prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti i oštećenja zdravlja, a u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Osnovni zadatak praktične epidemiologije je procjenjivanje potrebnih preventivnih i protuepidemijskih mjera.

Djelokrug rada temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN broj 79/07, 118/08, 43/09), međunarodnim propisima i preporukama (International health regulations) Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC), pravilnicima, ostalim podzakonskim aktima, naputcima Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ostalim aktualnim stručnim smjernicama i preporukama.

U sklopu Epidemiološkog odjela djeluje Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje na HIV, Hepatitis B i Hepatitis C gdje se osobe koje su u riziku ili misle da su u riziku od zaraze ovim krvlju i spolno prenosivim bolestima mogu savjetovati i testirati.

Za potrebe hitne epidemiološke intervencije na području Primorsko-goranske županije NZZJZ organizira trajnu službu pripravnosti uključujući dostupnost na telefonu izvan redovnog radnog vremena Zavoda. U službi pripravnosti su liječnici, specijalisti epidemiologije Zavoda.

Javne, interventne i stručne službe koje utvrde ili posumnjaju na rizik od masovnih i zaraznih bolesti koje zbog težine, posljedica ili brzine širenja zahtijevaju hitnu epidemiološku intervenciju, uvijek mogu kontaktirati epidemiologa u pripravnosti na broj 091 125 72 10.


 

Skip to content