Epidemiološki odjel

KONTAKTI

Voditelj odjela:
mr. Dobrica Rončević, dr.med.
Tel: 051/358-721
E-mail: dobrica.roncevic@zzjzpgz.hr
E-mail: epidemiologija@zzjzpgz.hr


Voditeljica Odsjeka za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju:
mr.sc. Vesna Šušnić, dipl.san.ing.
Tel: 051 358 757
E-mail: ddd@zzjzpgz.hr


Voditeljica Odsjeka za higijensko-epidemiološki nadzor i uzorkovanje:
mr Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. ing.
Tel: 051/ 358 – 758
E-mail: ohena@zzjzpgz.hr


Glavna inženjerka odjela:
Marijana Grbac,bacc.med.lab.diagn.
Tel: 051/358-717
E-mail: marijana.grbac@zzjzpgz.hr


Centar za distribuciju cjepiva PGŽ

Koordinator aktivnosti čuvanja i distribucije cjepiva:
Vinko Ribić, bacc. med. lab. diagn.
Tel: 051 358-786
E-mail:vinko@zzjzpgz.hr


Koordinatorica aktivnosti operativne epidemiologije:
dr.sc. Danijela Lakošeljac, dr.med.
Tel: 051 358-715
E-mail: danijela.lakoseljac@zzjzpgz.hr


Koordinatorica aktivnosti za imunizaciju, seroprofilaksu, kemoprofilaksu:
Dorotea Gastović Bebić, dr.med.
Tel: 051 358-786
E-mail: dorotea.gastovic-bebic@zzjzpgz.hr


Koordinatorica aktivnosti za higijenski minimum:
Ivana Dabo, mag.admin.sanit.
Mob: 09 120 76 06
E-mail: ivana.dabo@zzjzpgz.hr


Liječnik epidemiolog radi svaki radni dan od 7 do 19 i 30.


Broj dežurnog epidemiologa u pripravnosti
091 125 72 10

Epidemiološki odjel je ustrojbena jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kojoj se prati i proučava epidemiološka situacija bolesti koje su od javno zdravstvenog značaja za zdravlje stanovništva. Prema epidemiološkoj indikaciji provode se potrebne intervencije u populaciji i okolišu radi suzbijanja rizika od zaraznih, masovnih i teških bolesti s epidemijskim potencijalom, a u suradnji sa sanitarnom inspekcijom i zdravstvenim, veterinarskim i ostalim nadležnim službama.

Epidemiologija je grana medicine i dio medicinske znanosti koja proučava pojavu bolesti i poremećaj zdravlja u ljudskoj populaciji. Bavi se utvrđivanjem uzroka, rizičnih faktora bolesti, određivanjem proširenosti i raspodjele bolesti na nekom području i u određenoj populaciji, te čimbenicima koji utječu na pojavljivanje bolesti u toj populaciji. Cilj Epidemiologije je prevencija bolesti i očuvanje zdravlja.

Na temelju prikupljenih podataka putem prijava od strane liječnika obiteljske medicine, iz bolnica i laboratorija, planira i provodi mjere prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti i oštećenja zdravlja, a u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Osnovni zadatak praktične epidemiologije je procjenjivanje potrebnih preventivnih i protuepidemijskih mjera.

Djelokrug rada temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN broj 79/07, 118/08, 43/09), međunarodnim propisima i preporukama (International health regulations) Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC), pravilnicima, ostalim podzakonskim aktima, naputcima Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ostalim aktualnim stručnim smjernicama i preporukama.

U sklopu Epidemiološkog odjela djeluje Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje na HIV, Hepatitis B i Hepatitis C gdje se osobe koje su u riziku ili misle da su u riziku od zaraze ovim krvlju i spolno prenosivim bolestima mogu savjetovati i testirati.

Za potrebe hitne epidemiološke intervencije na području Primorsko-goranske županije NZZJZ organizira trajnu službu pripravnosti uključujući dostupnost na telefonu izvan redovnog radnog vremena Zavoda. U službi pripravnosti su liječnici, specijalisti epidemiologije Zavoda.

Javne, interventne i stručne službe koje utvrde ili posumnjaju na rizik od masovnih i zaraznih bolesti koje zbog težine, posljedica ili brzine širenja zahtijevaju hitnu epidemiološku intervenciju, uvijek mogu kontaktirati epidemiologa u pripravnosti na broj 091 125 72 10.

Skip to content