ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI * 

  
ZDRAVSTVENE USTANOVE STACIONARI I RODILIŠTA LIJEČNICI MEDICINSKE SESTRE OSTALI
Svega Od toga specijalisti Više Srednje

UKUPNO

1 1 1 1 5 1
DZ MALI LOŠINJ

1

1

1 1 5 1

IZVORI:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2001.

*

Od 01.01.1997. u sklopu DZ Mali Lošinj i DZ Rab više nema rodilišta.