Upravljanje Zavodom

URED RAVNATELJSTVA

Ravnatelj

prof. dr. sc. VLADIMIR MIĆOVIĆ, dr. med.

Zamjenik ravnatelja

doc. dr. sc. ŽELJKO LINŠAK, dipl. sanit. ing.


UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće upravlja Zavodom. Upravno vijeće Zavoda ima pet članova i čine ga predstavnici: Osnivača (predsjednik i dva člana), radnika Zavoda (dva člana).

Članovi Upravnog vijeća

dr. sc. DAVOR ŠIROLA, dipl. oec. – predsjednik
ENDI RADOVIĆ, dr.med. – član
IGOR KLARIĆ, dr. med. – član
LIDIJA KLAUSBERGER, bacc. med. lab. diag. – član

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Izmjena poslovnika o radu Upravnog vijeća

Skip to content