Search
Search
Close this search box.

Odjel za školsku i adolescentnu medicinu

Voditeljica: Prim. Nataša Dragaš-Zubalj, dr. med., univ.spec.sanit.publ., spec. školske medicine

Zamjenica voditeljice: doc.dr.sc. Tatjana Čulina,dr.med. spec. školske medicine

Glavna sestra Odjela: Helena Zoretić, bacc. med.techn.


Popis nadležnih timova školske medicine
Popis nadležnih studentskih liječnika


KONTAKTI I LOKACIJE AMBULANTI


ZAMET
Zametska 63, Rijeka
E-mail: skolska.zamet1@zzjzpgz.hr, skolska.zamet2@zzjzpgz.hr, skmri@zzjzpgz.hr
Tel: 051/631 107, 051/261 030, 051/685 328


CENTAR
Studentska 1, Rijeka
E-mail: skolska.centar1@zzjzpgz.hr, skolska.centar2@zzjzpgz.hr
Tel: 051/335 028, 051/339 864


SUŠAK
Kumičićeva 8, Rijeka
E-mail: skolska.susak1@zzjzpgz.hr, skolska.susak2@zzjzpgz.hr
Tel: 051/218 620


KAMPUS
Radmile Matejčić 5, Rijeka
E-mail: skolska.kampus@zzjzpgz.hr
Tel: 051/584 875, 051/584 876


MATULJI
Cesta dalmatinskih brigada 30b, Matulji
E-mail: skolska.matulji@zzjzpgz.hr
Tel: 051/410 978


OPATIJA
Stubište dr. Vande Ekl 1, Opatija
E-mail: skolska.opatija@zzjzpgz.hr
Tel: 051/718 780


CRIKVENICA
Kotorska bb, Crikvenica
E-mail: skolska.crkvenica@zzjzpgz.hr
Tel: 051/784 773


DELNICE
Šetalište I.G. Kovačića 1, Delnice
E-mail: skolska.delnice@zzjzpgz.hr
Tel: 051/ 811 926


KRK
Vinogradska bb, Krk
E-mail: skolska.krk@zzjzpgz.hr
Tel: 051/222 927


RAB
Palit bb, Rab
E-mail: skolska.rab@zzjzpgz.hr
Tel: 051/776 924


CRES
Turion ul. 26, Cres
E-mail: skolska.cres.losinj@zzjzpgz.hr
Tel: 051/572 218


MALI LOŠINJ
D. Skopinića 4, Mali Lošinj
E-mail: skolska.cres.losinj@zzjzpgz.hr
Tel: 051/238 574


Psihološka ordinacija
Psihologinje:
Sandra Andjelić Breš univ. spec. clin.psych.
Sanja Kaštelan mag. psych
Adresa: Rijeka, Studentska 1
Telefon: 051/322 864
e-mail adrese: sandra.andjelic-bres@zzjzpgz.hr
sanja.kastelan@zzjzpgz.hr

Pri Odjelu djeluju Centri za mlade i psihološko savjetovalište.CILJEVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA

 • rano uočavanja poremećaja i bolesti
 • sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog ponašanja i bolesti ovisnosti
 • usvajanje stavova i navika zdravog načina života
 • razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje u zajednici
 • zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
 • Zaštita mentalnog zdravlja, osobito vezanog uz probleme učenja i prilagodbe na školu

Aktivnosti Odjela za školsku i adolescentnu medicinu:

 • Osnovni paket mjera
 • Dodatni preventivni programi
 • savjetovališni rad
 • Posebni preventivni programi

Osnovni paket mjera:

 • Sistematski pregledi (1.r. OŠ, 5. r. OŠ, 8.r.OŠ, 1.r.SŠ, 1.g. studija)
 • Ostali preventivni pregledi (kontrolni pregledi, namjenski pregledi za izdavanje potvrda i mišljenja, ostali pregledi)
 • Probiri (rast i razvoj, vid, vid na boje,anemija, krvni tlak, proteinurija,skolioza, sluh, gušavost,spolni razvoj i reproduktivno zdravlje, ponašanje i prilagodba na školu, rizične navike, mentalno zdravlje, probiri kod učenika s rizikom)
 • Zdravstvena i tjelesna kultura (pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za program TZK, pregled u svrhu utvrđivanja primjerenog oblika tjelesne aktivnosti, pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću, pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima)
 • Mjere zaštite od zaraznih bolesti (cijepljenje i docjepljivanje -obvezni kalendar, dodatna cijepljenje i docjepljivanje učenika/studenata sa rizikom, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti -pregled kod pojave neke zarazne bolesti u školi)
 • Zaštita i unapređenje školskog okruženja (manji epidemiološki izvid-obilazak i higijenska kontrola škole, nadzor kuhinje, kontrola uvjeta obrazovanja za učenike s posebnim potvrdama)
 • Savjetovališni rad – o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja i zdravijeg načina življenja, kod problema učenja, kod problema mentalnog zdravlja, kod poremećaja u ponašanju, reproduktivnom zdravlju, kod kroničnih poremećaja zdravlja, kod učenika i studenata s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju, pri odabiru budućeg zanimanja, savjetovanje i konzultacije sa stručnim suradnicima škole i nastavnicima, savjetovanje roditelja/staratelja i obitelji
 • Zdravstveni odgoj za učeniike, roditelje i nastavnike
 • Utvrđivanje psihofizičke sposobnosti učenika i primjerenog oblika školovanja( timska sinteza -povjerenstvo škole, povjerenstvo ureda, dodatni ciljani pregledi, expertize, pregled i procjena psihofizičke sposobnosti).
 • Ostale aktivnosti (suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvenog i drugih sustava, međusektorska suradnja, planiranje mjera i aktivnosti, registriranje, evidentiranje,evaluacija, izvješćivanje)

Dodatni preventivni programi:

 • Centri za mlade- savjetovališta otvorenih vrata ( školski liječnik, psiholog, ginekolog i medicinska sestra)
 • Debljina je bolest-hrana može biti i lijek; Edukacija edukatora-prevencija devijantnih ponašanja; Prvašić u kući-škola odgovornog roditeljstva; Kako zavoljeti čitanje-uloga nastavnika i roditelja?; Logopedski tretman predškolske i školske djece; Zaštita i unaprjeđenje oralnog zdravlja učenika)

PORUKE O CIJEPLJENJU:

 • Cijepljenjem se štite djeca od zaraznih, ponekad i za život opasnih bolesti.
 • Cijepljenje protiv određenih zaraznih bolesti je obavezno za svu djecu prema programu imunizacije.
 • Dijete treba pripremiti za postupak cijepljenja
 • Blaže bolesti dišnih puteva nisu prepreka za cijepljenje
 • Pri svakoj sumnji na zaraznu bolest dijete treba odvesti liječniku

Necijepljeno dijete

 • Može se zaraziti nekom od bolesti koje se cijepljenjem mogu spriječiti te imati trajne posljedice, pa čak i umrijeti.
 • Može ugroziti drugo necijepljeno dijete koje se iz opravdanih razloga ne smije cijepiti.

CENTRI ZA MLADE – polivalentna savjetovališta

Centri za mlade djeluju u sustavu zaštite školske djece i studenta, a mladi mogu dolaziti bez uputnice i straha od stigmatizacije okoline. Osnovani su u svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca adolescenti i njihovi roditelji.

To su prilagodba na školu, školski neuspjeh, spolno sazrijevanje, planiranje obitelji, zloporaba psihoaktivnih droga i druge ovisnosti i dr.

Centri za mlade djeluju na svim našim lokalitetima u gradu Rijeci te našim Centrima i Ispostavama, a rad se obavlja srijedom poslijepodne. U popisu timova prema nadležnostima, nalaze se kontakti.

Skip to content