Search
Search
Close this search box.

PROGRAMI EDUKACIJA IZ PODRUČJA HIGIJENE HRANE I HACCP-a

Odsjek za higijensko epidemiološki nadzor i uzorkovanje Epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ pruža usluge edukacije zaposlenika u cilju osposobljavanja istih za siguran rad s hranom.

Navedene edukacije kategorizirane su kroz četiri stupnja složenosti te po opsegu teorijskog i praktičnog materijala koji se razrađuje, a ovisno o potrebi komitenata:

 1. Osnovni pojmovi u okviru sigurnosti hrane, važeća zakonska regulativa, prava i obveze subjekata koji rade s hranom
 2. Dobra higijenska praksa (DHP) i dobra proizvodna praksa (DPP) te praktična primjena evidencijskih obrazaca sukladno važećim nacionalnim Vodičima,
 3. Specifičnosti pojedine vrste objekta ovisno o kategoriji rizika i primjene HACCP načela i dokumentacije (planova, evidencijskih obrazaca) u dotičnom objektu
 4. Metodologija izrade cijele HACCP studije.

Programi edukacija se izrađuju sukladno potrebama i specifičnostima samog objekta te postojećim razinama znanja zaposlenika. Plan edukacije zaposlenika sadrži sljedeće teme koje se u sklopu edukacija razrađuju prema ranije utvrđenom trajanju i složenosti tečaja:

 1. Poznavanje trenutno važećih zakona i pravilnika iz područja koji reguliraju zdravstvenu ispravnost hrane i sanitarno-tehničkih uvjeta subjekata u poslovanju s hranom
 2. Poznavanje uvjeta za sprječavanje bolesti uzrokovanih hranom (preduvjetni programi, uvjeti manipuliranja i skladištenja hrane)
 3. Vrste opasnosti u procesu rada s hranom
 4. Karakteristike patogenih mikroorganizama
 5. Poznavanje principa HACCP sustava
 6. Uloga i važnost ljudskog faktora za održavanje HACCP sustava
 7. Postupci s nesukladnim proizvodom (prijem, tijekom rada)
 8. Poznavanje rada s mjernim uređajima (termometri) i tzv. brzim testovima (oksidacija ulja, organsko onečišćenje)
 9. Poznavanje preventivnih i korektivnih mjera u procesu proizvodnje hrane
 10. Osobna higijena zaposlenika
 11. Poznavanje mogućih utjecaja samog radnika na zdravstvenu ispravnost hrane

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nudi i tzv. „in house“ seminare u sjedištu objekta, za unapređenje poslovanja s hranom primjenom načela DHP, DPP, HACCP-a, ISO 22000, i dr., a sve prema prethodnom dogovoru.

Detaljan program edukacije možete pronaći ovdje.

Skip to content