Search
Search
Close this search box.

KONTAKT I INFORMACIJE

 

Financijska ponuda i ugovor:

Odsjek za marketing i prodaju

Tel: 051/ 554-548

E-mail: ponude@zzjzpgz.hr


Stručna podrška i pitanja:

Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

Odsjek za vode i otpad

Tel: 051/358-736

Mob: 091/1207-615

E-mail:
aleksandar.bulog@zzjzpgz.hr

Ispitivanje bazenske vode

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti bazenske vode

Uzorkovanje, laboratorijsku analizu i ocjenu zdravstvene ispravnosti ispitanih uzoraka bazenske vode provodi Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u cilju zaštite zdravlja ljudi i u skladu s važećim zakonskim obvezama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te zdravstvenoj ispravnosti bazenskih kupališta (NN 59/20 i NN 89/22) u daljnjem tekstu Pravilnik te propisanim normiranim metodama.

Članak 2. Pravilnika propisuje na koga se ne primjenjuju odredbe Pravilnika, iz čega proizlazi da privatni iznajmljivači koji pružaju turističke usluge u domaćinstvu, a u svome vlasništvu posjeduju bazen u obvezi su osigurati zdravstveno ispravnu bazensku vodu za korisnike svojeg bazena. Navedeno proizlazi i iz članka 10.  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 11/08, 43/09, 130717,114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) u cilju i sa svrhom zaštite javnozdravstvenog interesa korisnika bazena.

Uz osnovne ciljeve laboratorija kao što je uspostava i provođenje monitoringa (kontinuiranog praćenja) kvalitete vode za ljudsku potrošnju za potrebe Ministarstva zdravstva je i kvalitete bazenskih voda na području Primorsko-goranske županije te njena zdravstvena ispravnost. U laboratorijima se provode ispitivanja sukladno Prilogu I, Tablica 1. Uvjeti za bazensku vodu Pravilnika. Uzorak bazenske vode je zdravstveno ispravan, ukoliko vrijednosti ispitanih pokazatelja udovoljavaju propisanim vrijednostima Pravilnika, a ukoliko se utvrdi neispravan uzorak potrebno je provesti dodatno uzorkovanje. Ako rezultati analiza i nadalje ne odgovaraju odredbama Pravilnika obavijestiti će se odgovorna osoba bazenskog kupališta i nadležni sanitarni inspektor Državnog inspektorata.

Iako plivanje i kupanje u bazenima ima pozitivne učinke na zdravlje, treba biti oprezan. Naime, ukoliko se bazensko kupalište pravilno ne održava i kupači se ne pridržavaju higijenskih pravila, moguća su kemijska i mikrobiološka onečišćenja. Česti uzrok kemijske neispravnosti prisustvo je trihalometana. Njihovo prisustvo u vodi ovisi o koncentraciji klora, temperaturi vode, pH vrijednosti i koncentraciji organske tvari.

Mikrobiološka neispravnost uglavnom je prisutna zbog neispravnog doziranja dezinfekcijskog sredstva ili neodgovarajućih higijenskih uvjeta samog bazena ili okolnog prostora bazenskog kupališta. Budući da je zdravstveno ispravna voda za kupanje jedan od prioriteta u sprečavanju zaraznih bolesti koje se prenose vodom, kvalitetu bazenskih voda potrebno je kontrolirati prema dinamici propisanoj Pravilnikom.

S obzirom na zakonsku obvezu ispitivanja zdravstvene ispravnosti bazenih voda u sklopu privatnih iznajmljivačkih jedinica, reguliranu ranije spomenutim Pravilnikom, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nastoji privatnim iznajmljivačima pružiti i savjetodavnu podršku i na taj način podržati privatne iznajmljivače u ispunjenu zakonske obaveze u nadolazećim ljetnim sezonama. Upravo iz tog razloga ovdje se nalazi prezentacija predavanja informativno-edukativnog karaktera – “Ispitivanje bazena” i najčešća pitanja vlasnika bazena i odgovori od strane stručnog osoblja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.U slučaju da se radi o bazenu koji se koristi isključivo u privatne svrhe, sve prethodno navedeno se na isti ne odnosi.

Skip to content